VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Indkaldelse til GF 2021

  indkaldeldelse til Generalforsamling fredag den 3. september

  Læs mere...
 • VFK starter træningen op igen

  VFK begynder udendørstræningen på tirsdag den 2. marts

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Bestyrelsen konstitueret 2020

  Bestyrelsen konstitueret

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

§12 Utilladelig spillemåde

I bemærkningerne til §12 står der:" En forseelse, som måske ikke var tænkt som en forsætlig handling, men blev udført på en hasarderet og risikobetonet måde med manglende forudseenhed, straffes på tilsvarende måde som den overlagte handling."
I en kamp jeg havde i efteråret, havde en angriber frit løb mod målet da en forsvarsspiller, klart uden fortsæt, træder ham i hælen, hvorved angriberen falder.
Jeg vælger den bløde middelvej: direkte frispark uden følgestraf.( Iøvrigt til alles tilfredshed...)
En kollega som overværede kampen mener, at jeg enten skal undlade at fløjte fordi hændelsen er tilfældig. 
(For mig at se urimeligt, da angriberen mister en oplagt scoringschance)
Eller, hvis jeg vælger at fløjte, er tvunget til at udvise forsvarsspilleren jfr. § 12. (For mig at se urimeligt hårdt i betragtning af at hændelsen er uforsætlig.)

Hvad er korrekt?

Jeg må nok give "kollegaen" ret !
 
Der ER faktisk kun 2 muligheder, når du vælger at sondre mellem direkte frispark eller ingenting:
 
1. Det er "hasarderet og risikobetonet med manglende forudseenhed", men fører åbenbart til et benspænd.
 
Resultat: Direkte frispark og udvisning. (Udvisningen kan du ikke komme uden om i en sådan situation, der af dig vurderes til at være berøvelse af en oplagt scoringsmulighed).  

2. Det var en uforsætlig handling, der førte til et "tilfældigt sammenstød".  

Resultat: spillet fortsætter - der er ingen forseelse at straffe. - Derfor heller ingen følgestraf.  
-------------  
MEN:  Kunne der være tale om "uforsætligt farligt spil" ?? - Det kræver naturligvis, at man har set situationen og forudsætter, at han, der "fælder" modspilleren har udført noget, der kan betegnes som "farligt spil".  

I så fald ville resultatet være et INdirekte frispark - følgestraf kunne komme på tale - men KUN i form af en advarsel.  
---------------  
Det er lidt "barsk", men vi har normalt kun de 2 valgmuligheder, hvor konsekvenserne er MEGET afvigende. Så det er nemt at "sætte sig mellem to stole" - og så får man problemer med bedømmeren !!