VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Indkaldelse til GF 2021

  indkaldeldelse til Generalforsamling fredag den 3. september

  Læs mere...
 • VFK starter træningen op igen

  VFK begynder udendørstræningen på tirsdag den 2. marts

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Bestyrelsen konstitueret 2020

  Bestyrelsen konstitueret

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Bortvisning af tilskuer

Hvad er proceduren hvis man bortviser en tilskuer?

Han opholdte sig udenfor det tekniske område, men jeg var godt nok træt af hans brokkeri i den sidste del af kampen.

Proceduren er jo den, at du ikke selv kan "bortvise" en tilskuer. I princippet har han jo betalt for at være til stede - vi er jo i "showbusiness" - uanset, om han virkelig har betalt eller ej.

Din reelle kontaktperson i denne sammenhæng er "hjemmeholdets" (= arrangørens) anfører.

Hvis du virkelig føler dig helt urimeligt tilråbt af en tilskuer, så er fremgangsmåden følgende:
 

 • tilkald arrangørklubbens anfører
 • meddel ham, at nu er "nok - nok"
 • meddel ham, at du ikke vil finde dig i helt urimelige tilråb fra den pågældende tilstedeværende "urimelige" person
 • meddel ham, at det er arrangørklubbens ansvar at opretholde anstændige og sportslige vilkår for både modpartiet og for dig
 • lad ham sørge for det fornødne - og læg tid til, indtil du er "tilfreds" med tingenes tilstand
 • genoptag kampen, når arrangørklubben har skaffet den fornødne "arbejdsro" - (måske fjernet den pågældende mod refusion af entrebilletten) ??
 • Skaffer arrangøren ikke den fornødne "arbejdsro", kan du blive nødt til at forlade stedet i erkendelse af, at du ikke magter at fortsætte under disse vilkår - IKKE AFBRYDE kampen (det kan kun ske under voldstrusler eller voldelige overgreb)
 • nu er det så op til holdene selv at færdiggøre kampen - på deres egne vedtagne vilkår !! (De må så selv finde en dommer !!)
 • Indberetning til DBU Sjælland om, at du ikke har set dig i stand til at fuldføre din opgave + snak med din dommerklubs bestyrelse inden afsendelse af indberetningen