VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

Bortvisning af tilskuer

Hvad er proceduren hvis man bortviser en tilskuer?

Han opholdte sig udenfor det tekniske område, men jeg var godt nok træt af hans brokkeri i den sidste del af kampen.

Proceduren er jo den, at du ikke selv kan "bortvise" en tilskuer. I princippet har han jo betalt for at være til stede - vi er jo i "showbusiness" - uanset, om han virkelig har betalt eller ej.

Din reelle kontaktperson i denne sammenhæng er "hjemmeholdets" (= arrangørens) anfører.

Hvis du virkelig føler dig helt urimeligt tilråbt af en tilskuer, så er fremgangsmåden følgende:
 

  • tilkald arrangørklubbens anfører
  • meddel ham, at nu er "nok - nok"
  • meddel ham, at du ikke vil finde dig i helt urimelige tilråb fra den pågældende tilstedeværende "urimelige" person
  • meddel ham, at det er arrangørklubbens ansvar at opretholde anstændige og sportslige vilkår for både modpartiet og for dig
  • lad ham sørge for det fornødne - og læg tid til, indtil du er "tilfreds" med tingenes tilstand
  • genoptag kampen, når arrangørklubben har skaffet den fornødne "arbejdsro" - (måske fjernet den pågældende mod refusion af entrebilletten) ??
  • Skaffer arrangøren ikke den fornødne "arbejdsro", kan du blive nødt til at forlade stedet i erkendelse af, at du ikke magter at fortsætte under disse vilkår - IKKE AFBRYDE kampen (det kan kun ske under voldstrusler eller voldelige overgreb)
  • nu er det så op til holdene selv at færdiggøre kampen - på deres egne vedtagne vilkår !! (De må så selv finde en dommer !!)
  • Indberetning til DBU Sjælland om, at du ikke har set dig i stand til at fuldføre din opgave + snak med din dommerklubs bestyrelse inden afsendelse af indberetningen