VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Julebanko

  Endnu en Sæson gik med fodbold og fløjt
  Det tid er til Banko med humør der er Højt

  Læs mere...
 • Bestyrelsen konstitueret 2017

  Bestyrelsen konstitueret

  Læs mere...
 • Indkaldelse til GF 2018

  Der indkaldes til ordinær generalforsamling

  Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 18.00

  Læs mere...
 • Oprykninger 2017

  Oprykninger i efteråret 2017

  Læs mere...
 • Nyhedsbrev nr. 1 2017

  Nyhedsbrev nr. 1 2017

  Læs mere...
 • Oprykninger efteråret 2016

  Stort tillykke med midtvejs oprykningen ...

  Læs mere...
 • Nyhedsbrev nr.1 2016

  Nyhedsbrev nr. 1 2016

  Læs mere...
 • Referat af Generalforsamling 2015

  Referat fra generalforamlingen 2015

  Læs mere...
 • Endelig en fælles tøjaftale

  Attraktive fordele til medlemmer af
  Danske Fodbolddommere


  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Bortvisning af tilskuer

Hvad er proceduren hvis man bortviser en tilskuer?

Han opholdte sig udenfor det tekniske område, men jeg var godt nok træt af hans brokkeri i den sidste del af kampen.

Proceduren er jo den, at du ikke selv kan "bortvise" en tilskuer. I princippet har han jo betalt for at være til stede - vi er jo i "showbusiness" - uanset, om han virkelig har betalt eller ej.

Din reelle kontaktperson i denne sammenhæng er "hjemmeholdets" (= arrangørens) anfører.

Hvis du virkelig føler dig helt urimeligt tilråbt af en tilskuer, så er fremgangsmåden følgende:
 

 • tilkald arrangørklubbens anfører
 • meddel ham, at nu er "nok - nok"
 • meddel ham, at du ikke vil finde dig i helt urimelige tilråb fra den pågældende tilstedeværende "urimelige" person
 • meddel ham, at det er arrangørklubbens ansvar at opretholde anstændige og sportslige vilkår for både modpartiet og for dig
 • lad ham sørge for det fornødne - og læg tid til, indtil du er "tilfreds" med tingenes tilstand
 • genoptag kampen, når arrangørklubben har skaffet den fornødne "arbejdsro" - (måske fjernet den pågældende mod refusion af entrebilletten) ??
 • Skaffer arrangøren ikke den fornødne "arbejdsro", kan du blive nødt til at forlade stedet i erkendelse af, at du ikke magter at fortsætte under disse vilkår - IKKE AFBRYDE kampen (det kan kun ske under voldstrusler eller voldelige overgreb)
 • nu er det så op til holdene selv at færdiggøre kampen - på deres egne vedtagne vilkår !! (De må så selv finde en dommer !!)
 • Indberetning til DBU Sjælland om, at du ikke har set dig i stand til at fuldføre din opgave + snak med din dommerklubs bestyrelse inden afsendelse af indberetningen