VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Julebanko

  Endnu en Sæson gik med fodbold og fløjt
  Det tid er til Banko med humør der er Højt

  Læs mere...
 • Bestyrelsen konstitueret 2017

  Bestyrelsen konstitueret

  Læs mere...
 • Indkaldelse til GF 2018

  Der indkaldes til ordinær generalforsamling

  Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 18.00

  Læs mere...
 • Oprykninger 2017

  Oprykninger i efteråret 2017

  Læs mere...
 • Nyhedsbrev nr. 1 2017

  Nyhedsbrev nr. 1 2017

  Læs mere...
 • Oprykninger efteråret 2016

  Stort tillykke med midtvejs oprykningen ...

  Læs mere...
 • Nyhedsbrev nr.1 2016

  Nyhedsbrev nr. 1 2016

  Læs mere...
 • Referat af Generalforsamling 2015

  Referat fra generalforamlingen 2015

  Læs mere...
 • Endelig en fælles tøjaftale

  Attraktive fordele til medlemmer af
  Danske Fodbolddommere


  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Holdkortet og holdlederens ansvar (note)

Jeg får i en serie 3 kamp udleveret holdkort med markeringer af udskiftningsspilere - 3 stk. fra hvert hold.

Det ene hold kommer MEGET sent på banen, hvilket jeg påtaler. 
Men dermed bliver der ikke meget tid til ALT det andet (snak omkring smykker, trøjer, osv.)

Vi gennemfører "fairplay" hilsen og lodtrækning. Kampen starter. Det ene hold har udskiftere nr. 12, 13,og 14.
Det andet hold har udskiftere nr. 3, 4 og 6.

Efter ca. 25 min. ønsker sidstnævnte hold at indskifte en spiller. Jeg signalerer, at spilleren lige skal "vende sig om", så jeg kan se nummeret.
Han har nr. 7 på ryggen. Jeg løber hen til ham og siger, at han da må have en forkert trøje på - så spørger jeg om hans navn. Han oplyser dette.

Dette stemmer heller ikke overens med de 3 opgivne navne på holdkortet.

Herefter meddeler jeg ham, at han ikke er spilleberettiget, da han ikke er blandt de 3 navngivne reserver.

Det gav naturligvis nogen forundring - og i pausen måtte jeg forklare holdlederen, at vi ikke skal have navne (eller numre) på de 11 spillere,
der starter kampen eller kommer til efter kampens start - MEN, at de navngivne reserver SKAL være angivet inden kampens start - og hvis de ikke
stemmer overens med det angivne, er de ikke spilleberettigede.

Der er altså kort sagt tale om et meget stort ansvar for holdledere og anførere i denne forbindelse. - De afgør, om en spiller, der ikke er på banen fra start skal være spilleberettiget eller ej !!!