VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

DANSKE FODBOLDDOMMERE GÅR I KONFLIKT

PRESSEMEDDELELSE - Forhandlingerne om de danske fodbolddommeres betaling for at dømme kampe er brudt sammen. Dansk Fodbolddommer-Union varsler derfor konflikt.

Dansk Fodbolddommer-Union (DFU), der repræsenterer alle danske fodbolddommere, der dømmer under Dansk Boldspil Union og de lokale boldspilunioner, har i dag sendt konfliktvarsel til DBU.

"Vi har forhandlet med DBU siden sidste efterår, men der er stadig ikke fundet en løsning på hvilket beløb den enkelte dommer skal modtage for at dømme en kamp", forklarer formand for DFU, Per Buttenschøn.

Den hidtidige aftale om betaling indeholder mulighed for genforhandling, som DFU har benyttet sig af.

"Vi havde jo håbet på at få en ny aftale på plads, så vi har indtil nu i år dømt de første træningskampe og modtaget betaling efter de gamle satser. Vi synes, at vi derved har vist god vilje, og har set frem til at bidrage til en ny aftale til gavn for alle", fortsætter Per Buttenschøn. "Men vi kan jo ikke blive ved med at dømme til den gamle sats i al evighed."

Den hidtidige sats er på kr. 200,- for en dommers indsats i en seniorkamp.

"Det er jo ikke på nogen måde en fyrstelig timeløn", mener dommerformanden. "Afviklingen af en kamp tager sjældent under tre timer for en dommer, der bruger sin fritid på først at tage hen til spillepladsen, være der i ordentlig tid inden kamp og så klæde om og varme op. Så er der selve kampen, inklusiv overtid og halvlegspausen, og til sidst omklædning, bad og hjem igen."

Per Buttenschøn peger også på, at arbejdsforholdene for dommeren ikke altid er de letteste, fordi det er en ensom og ofte upopulær tjans at være fodbolddommer.

DFU har ønsket en ny aftale om de kommende to års betaling. Det sker, fordi SKAT sidste efterår hævede det beløb en dommer må modtage for en kamp til kr. 250,- pr. kamp.

"Men vi er ikke enige med DBU om et beløb fra 2013", ærgrer Per Buttenschøn sig. "Vi har ønsket os, at en dommer når op på at modtage et beløb, der er en indeksregulering af det hidtidige maksimumsbeløb, konkret kr. 218,- for en kamp i 2013. Altså en stigning pr. kamp på kr. 18 i år, eller lige omkring seks kroner i timen. Eller under 70 øre pr. spiller pr. kamp, hvis spillerne selv skal betale via kontingentet. Vi må desværre konstatere, at DBU ikke vil være med til dette forslag, som vi ellers selv føler er rimeligt og langt fra ublu."

Per Buttenschøn peger i den forbindelse på, at det allerede fra sidste efterår blev skattemæssigt lovligt at betale kr. 250 pr. kamp til dommerne. "Et krav som vi altså ikke engang har valgt at spille ud med på én gang", pointerer han.

"Endvidere har vi siden 2009 fået samme takst, nemlig de maksimale kr. 200,- pr. kamp. Hvis dette beløb var blevet indeksreguleret naturligt frem til nu, ville det være kr. 218,-. Vi beder sådan set bare om, at der ikke skal ske en realnedgang i vores betaling."

Konflikten, der betyder at dommerne konsekvent vil prioritere deres fritid til andet end at dømme fodbold, er varslet til at træde i kraft fra den 1. april 2013 ved midnat, og den vil ifølge DFU omfatte alle fodboldkampe i Danmark, undtaget de tre øverste rækker hos herrerne (Superliga, 1. og 2. division) og de to øverste rækker for kvinder (3F-ligaen og 1. division). Dette skyldes, at elitedommerne, der dømmer disse kampe, har en separat honoraraftale, der løber endnu to år.

For yderligere kommentarer og uddybning kan Per Buttenschøn, formand for Dansk Fodbolddommer-Union, kontaktes på tlf. 2925 6223, eller næstformand Jørn West Larsen på tlf. 4072 2019, eller Bjarne Nigaard på tlf. 51 366 123.

Der kan hentes fakta vedr. DFU, omkostningsgodtgørelse mv. på www.df-u.dk