VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Referat af generalforsamling 2021

  Referat af generalforsamling 2021

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

En dommers spørgsmål til Allan Hansen

Brevet nedenfor er skrevet af en dommer, som er pt. er på ferie i Australien. VFK har rettet det til, så de danske special tegn er med - ellers er brevet uændret.

Kære Allan Hansen.

Tak for dit brev til mig, som jeg med nogen overraskelse modtog forleden.

Indledningsvist skal jeg beklage, at jeg først svarer nu, men som du vil kunne se på den manglende brug af danske bogstaver, befinder jeg mig i øjeblikket i udlandet (Australien), og har først set din skrivelse i dag.
Du skriver bl.a., at jeg er velkommen til at stille spørgsmål. Det vil jeg hermed tillade mig at benytte mig af.

Jeg har kunnet læse mig til, at DBU ikke længere ønsker, at de dommere der virker i turneringen for dem, skal være medlem af en interesseorganisation, altså konkret DFU.

Jeg funderer over, om DBU også overfor sine ansatte opstiller særlige krav om at man ikke må organisere sig? Om DBU er af den opfattelse, at man i Danmark i 2013 sagligt kan opstille den slags krav?

Du vil muligvis svare noget iretning af, at den enkelte dommer selv må vælge hvor han vil være medlem, og at der ikke gælder foreningstvang for dommeren. I den henseende skal jeg høre dig, om der på samme vis ikke længere gælder regler om, at en spiller for en klub i DBUs turnering skal være medlem af klubben? Og om klubber i DBUs turneringer ikke længere skal være medlem af DBU?

Jeg læser mig endvidere til, at DBU nu er enig i princippet om at indeksregulere omkostningsgodtgørelse løbende. Hvis dette var fremført noget før, kunne mange problemer sikkert være undgået, men det har DBU sikkert sine grunde til ikke at have gjort.

Jeg vil dog høre dig: I 2009 androg betalingen for en kamp fra DBU til dommeren og dennes dommerklub kr. 200,-, i form af kr. 190 i godtgørelse og kr. 10 i gebyr. I 2010 ligeledes kr. 200 pr. kamp i form af 195,- i godtgørelse, kr. 5 i gebyr. DBU og klubberne har således siden 2009 betalt kr. 200 pr. Kamp. Det skal jeg bede dig bekræfte. Og når du har gjort det, venligst forklare hvorfor du (modsat DFU) mener, at der ikke skal ske indeksregulering ud fra disse beløb?

Ud fra de sysnpunkter DBU har fremlagt, kan jeg læse mig til, at DBU finder, at dommernes interesseorganisation DFU har blandet sig i konkrete disciplinærsager. Trods det at jeg har været organisatorisk aktiv i en del år, kender jeg ingen eksempler på decideret indblanding. Kan du venligst uddybe hvad det er for sager og tilfælde?

Jeg er helt med på, at DFU har generelle holdninger om disciplinære straffe omkring særligt forhold, der vedrører dommeren.

Som dommere er vi vant til, at vi stedse påvirkes, og at mange gerne vil blande sig i vores afgørelser. Men vi sorterer sagligt i dette, og står bagefter på mål for hvad vi har truffet for en beslutning og hvad vi har sorteret fra som uvæsentligt. Jeg går ud fra at DBUs disciplinære system kan det samme?

Jeg skal i øvrigt bemærke, at jeg finder sammenligningen med magtens tredeling forfejlet, idet fodboldens disciplinærsystem på ingen måde har den neutralitet, som dansk retspleje har. De dømmende i disciplinærsystemet er jo medlem af og udpeget blandt fodboldklubbernme selv.

Systemet kan derfor muligvis, men alene tilnærmelsesvist, sammenlignes med et klagenævn, fx huslejenævnene. Men for at opnå direkte sammelignelighed, skal alle interessenter have mulighed foir at udpege en sagkyndig til vurdering af sagerne. Sådan fungere det af DBU etablerede disciplinære system mig bekendt ikke.

Slutteligt har jeg tre spørgsmål, der alene udspringer af min fagliige belastning af at være jurist. Du skal ikke prioritere svar på disse to sidste spørgsmål over de øvrige spørgsmål, for denne situation handler mindst af alt om jura.

Men alligevel: Du har udsendt et direkte og personligt tilbud om optagelse i DBU til en stor mængde dommere som mig selv. Jeg har ikke afgivet noget positivt tilsagn om, at du må tilskrive mig med den slags tilbud, men har alene accepteret, at DBU Kbh. må benytte mine kontaktoplysninger i relation til praktisk administration af kampe mv. Har du forholdt dig til om din fremgangsmåde er i overensstemmelse med de danske markedsføringsregler?

Siden du nu gør det, så må det også betyde, at du er indforstået med, at dommerklubberne og DFU kontakter DBUs klubber, og tilbyder dem at pasætte dommere til deres kampe. Det har vi gjort i den længste periode af de år jeg har været dommer, og det fungerede fint. Det kan det kommet il igen. Og det er i så fald altså i orden for DBU?

DBU finder endvidere, at aftalen mellem DFU og DBU er 'væsentligt misligeholdt'. Hvor finder du hjemmel til, uden forudgående påkrav om at ophøre med evt. uoverenstemmende aktivitet, at kunne opsige samarbejdet uden varsel?

DBU søger dommere står der på Jeres hjemmeside, sammen med en række fotos af dommere, alle med DFUs logo på brystet. Jeg går u dra som en selvfølge, at de berørte dommere er orienteret om brugen af dem i kampagnen. Logoet fra DFU er et beskyttet varemærke. Har DBU tilladelse til at benytte dette i sit kampagnemateriale?

Jeg håber du vil ulejlige dig med at hurtigt svar, for der er en del opmærksomhed omkring situationen. Derfor bør alle nuancer naturligtvis belyses, hvorfor jeg tillader mig at videreformidle mine spørgsmål til mine dommerkolleger, og også gerne gør det samme med dit svar.

Med venlig hilsen
Bjarne Nigaard
Dommer siden 1988