VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Referat af generalforsamling 2021

  Referat af generalforsamling 2021

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Sjællandske fodboldklubber beordrer DBU-sjælland til forhandling

Sjællandske fodboldklubber beordrer DBU Sjællands bestyrelse til forhandlinger med DFU

DBU Sjælland har den 27. marts 2013 afholdt informationsmøde for deres medlemsklubber

DBU Sjællands formand Kurt Bagge-Hansen bød de ca. 150 fremmødte fra 65 sjællandske fodboldklubber velkommen og beklagede datoen før mødet - dagen før Påskeferien. Men det havde ikke været muligt at afholde mødet på et andet tidspunkt.

Kurt Bagge-Hansen gennemgik meget kort baggrund for konflikten, der skyldtes DFUs ublue krav om en stigning af dommergodtgørelsen på 18 kr. Kurt Bagge-Hansen ønskede ikke, at DBU og DBU Sjælland fremover skulle sættes over for strejke eller varsel om strejke, hvorfor DBU ønsker et korps af egne dommere.

Kurt Bagge-Hansen fremhævdede, at DBU Sjælland ikke ønsker en nedlæggelse af dommerklubberne, og at han har et godt forhold til den enkelte dommer. Derfor mente Kurt Bagge-Hansen også at tilmelding som DBU dommer ville komme hen ad vejen - mange dommere havde svaret, at de ville vente med at afgive deres svar til efter Påske. Men indtil nu havde mange meldt sig DBU dommer under DBU Sjælland.

Udfordringerne til fodboldklubberne er derfor at få så mange kampe afviklet som muligt i den kommende tid, da det ellers ville være svært, at få afviklet forårets kampprogram. Men hen over tid vil det være en fordel for klubberne, at dommerne kommer ind under DBU.

Derefter orienterede DBU Sjællands administrationschef Jens Erik Jensen (SØM) om de praktiske forhold efter Påsken. Administration vil være behjælpelig med at få flyttet kampene, så klubberne kan få afviklet kampene. Med hensyn til det antal af DBU dommere, som DBU Sjælland råder over, betragtede SØM det, som en firmahemmelighed. Klubberne vil få besked på, hvilke kampe, der er "døm-selv-kampe", og så er det den arrangerende klub (hjemmeholdet), som skal sørge for en dommer til kampen. SØM sagde, at DBU Sjælland vil prioritere de højere rangerede kampe (fra Sjællandsserien til Serie 3), men DBU Sjælland vil også tage hensyn til de nye DBU dommere, så de ikke blev kastet for løverne. Til kampene med linjedommere, vil der ikke blive påsat linjedommere, kun én dommer.

Første og eneste indlæg, der var positivt stemt over for DBUs og DBU Sjællands holdninger i konflikten - efter at ordet blevet frit - var fra IF Bytoften, der mente, at fodbolddommerne (DFU) tog fodboldklubberne som gidsler, og at fodboldklubberne skulle stå sammen med DBU og DBU Sjælland.

Det drejer sig ikke om 18 kr., men om magt og kontrol

Resten af de ca. 8 - 9 indlæg fra klublederne støttede ikke DBU og DBU Sjællands holdninger, og opfordrede DBU og DBU Sjælland til hurtigst muligt at komme til forhandlingsbordet med DFU, at det er DBU, der tager fodboldklubberne som gidsler i konflikten, og at det ikke er et spørgsmål om kroner og øre - men derimod om magt og at få indlemmet dommerne ind under DBU.

En klubleder spurgte om de kampe, der ikke blev dømt, blev betragtet som "tabt kamp", og om dommergodtgørelsen på kr. 218 var et ultimativt krav fra DFU.

Søm svarede, at DBU Sjællands disciplinærudvalg vil behandle hver sag enkeltvis. Med hensyn til flytning af kampene vil der ikke blive opkrævet gebyr for flytning.

DBUs næstformand Jesper Møller svarede på forhandlingsforløbet med DFU og gjorde det klart, at han ikke havde og har mandat til at forhandle med DFU eller optage forhandlinger med DFU. Det har DBU formand Allan Hansen meddelt Jesper Møller.

Snik-snak fra DBUs næstformand

Jesper Møllers indlæg blev af en klubleder karakteriseret som en gang snik-snak uden noget svar på det stillede spørgsmål om de kr. 218 var et ultimativt krav fra DFU. Efterfølgende svarede Jesper Møller, at han havde modtaget en mail fra DFU med kravet. Han betragtede det som et ultimativt krav - uden at han havde forhandlet det fremsatte krav fra DFU. Han kunne derfor ikke vide om DFU var villig til at indgå en aftale med et lavere beløb.

Jesper Møller fremhævdede, at DBUs og DBU Sjællands bestyrelser var valgt ved repræsentativt demokrati, hvorfor de folkevalgte traf beslutninger på klubbernes vegne. Derfor var klubberne ikke blevet spurgt om DBUs trufne beslutninger.

En klubleder undrede sig over, at DBU Sjælland ikke havde spurgt til klubbernes mening. DBU Sjælland havde for nylig påført klubberne udgifter for over 1,5 mio. kr. for dommerrelaterede udgifter samtidig med at klubberne ikke kan få afviklet deres kampe, og med en mulighed for at bliver taberdømt og senere sikkert også bøder for ikke at kunne afvikle kampene. Af disse grunde havde det været mere end rimeligt at spørge klubbernes om holdninger.

(NB! Iflg. DBU Sjællands regnskab for 2012 udviser det et overskud på kr. 236.735 for posten "Dommervirksomhed", hvorfor der ikke være behov for en ekstra regning til fodboldklubberne.)

Jesper Møller sagde, at DBU ikke kunne og ikke ville acceptere et strejkevarsel fra DFU, hvorfor der skal en anden struktur til for dommerne, der kan sikre en afvikling af kampene uden at skulle frygte for strejker. Det var en enig DBU bestyrelse, der havde vedtaget at opsige samarbejdsaftalen med DFU, hvilket var blevet bakket op af Foreningen af Lokalunioner i Danmark og Divisionsforeningen

En klubleder mente, at det var dog et ejendommeligt argument, da Kurt Bagge-Hansen - i forbindelse med forhandling af samarbejdsaftalen i 2011 med DFU - var villig til at gå i konflikt, hvis ikke fire forhandlingskrav blev opfyldt. Han var nu ikke så interesseret i, hvad Divisionsforeningen mente om konflikten, da det var breddeklubberne og breddedommerne, som konflikten handler om.

De fire forhandlingskrav i Kurt Bagge-Hansens mail var:

 .70 års reglen fastholdes og er ikke til forhandling.

 .Økonomien skal have en bedre balance i forhold til dommersektoren, og skal ses i et samlet perspektiv i forhold til klubbernes økonomiske rammer - hvorfor? skal der betales for træneruddannelsen, når dommeruddannelsen er gratis.

 .DBU Sjælland er klar til at tage en konflikt, hvis forhandlingerne ikke føre til et brugbart resultat. .Alt tilskud til dommerorganisationen bør bortfalde, da det ikke er vores opgave at yde tilskud til dommernes fagorganisation.

 .Tvunget medlemskab af en dommerklub bør afskaffes, da vi ikke har foreningstvang her i landet, og da det vil kunne skaffe flere dommere, og måske også vil være med til en bedre fastholdelse.

En klubleder mente, at det var ganske rimeligt, at dommerne havde en interesseforening, der varetog deres interesser, og at en stigning på 18 kr. på tre år var mere en rimelig. Han tvivlede på, at DBU og DBU Sjælland kunne give dommerne de samme foreningsvilkår, som de har nu.

En anden klubleder mente også, at det var ret og rimeligt, at dommerne var organiseret i DFU og i dommerklubber. Hvis DBU ønskede en anden struktur måtte det komme gennem forhandlinger med DFU og om hvilken krav, indflydelse, medbestemmelse m.m. dommerne skulle have i DBU. En sådan fusion vil tage tid og skal ikke løses nu, men gennem en ligeværdig forhandlingssituation.

Det gennemgående træk i klubledernes indlæg var, at fodboldklubberne var taget som gidsler i konflikten.

En klubleder mente, at hele DBU Sjællands bestyrelse burde gå af. Han troede ikke på, at det ville blive nogen succes med DBU dommer. Han havde været med så længe, at han kunne huske, da det var SFU, der påsatte dommere. Dengang kunne man få en dommer til stort set alle kampe. Nu kan man ikke få en dommer til døm-selv-kampe, og man ved heller ikke om der kommer nogen. Det er kun blev dårligere efter, at DBU Sjælland har overtaget dommerpåsætning. Han mente, at var klubledernes egen skyld, fordi de har valgt nogle kegler til DBU Sjællands bestyrelse.

DBU Sjælland presset til at gå i forhandlinger med DFU

DBU næstformand Jørn Hedengran henviste til sit civile arbejde i 3F, hvor en hver forhandling ophører, når der er afgivet strejkevarsel. Det er en af grundene til, at DBU ikke vil forhandle med DFU. Først når de har trukket strejkevarsel tilbage, kan der indledes forhandling. Han ville gerne sende en mail til DFU om, at de skulle trække strejkevarslet tilbage, så der kunne forhandles.

Det forslag blev kraftigt afvist, da det ikke var det, som var blevet fremført på mødet og i øvrigt kunne de sjællandske klubber ikke pålægge DFU noget som helst, men derimod DBU og DBU Sjælland. Det var blevet fremført, at DBU skulle tage initiativ til at få forhandlingerne om dommergodtgørelsen i gang nu og her.

Gennembrud i konflikten?

Jørn Hedengrans mail til DFU skal derfor være, at DBU er rede til at forhandle med DFU med henblik på at få afværget dommerstrejken.

Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub