VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

  • Referat af generalforsamling 2021

    Referat af generalforsamling 2021

    Læs mere...
  • Nyt DFU

    Ny DFU bestyrelse

    Læs mere...
  • Medlemslisten er opdateret

    Check venligst dine oplysninger.

    Læs mere...

VFK bestyrelse informere om konflikten

Konflikten er nu godt undervejs og det er en fornøjelse at følge med i alle de afbud som I sender ind til DBU Sjælland og på denne måde giver jeres støtte til VFK og DFU. Det vigtigste i denne konflikt er, at vi står sammen og støtter op omkring VFK og DFU.

Konflikten er nu godt undervejs og det er en fornøjelse at følge med i alle de afbud som I sender ind til DBU Sjælland og på denne måde giver jeres støtte til VFK og DFU. Det vigtigste i denne konflikt er, at vi står sammen og støtter op omkring VFK og DFU.

Kort om hvorfor er vi i konflikt: DBU og DFU har siden slutningen af 2012 prøvet at forhandle en honoraraftale på plads, men dette er ikke lykkes. Som oplyst på vores generalforsamling, sagde DFU-Sjællands formand Claus Olsson, at forhandlingerne var gået i stå. Samtlige dommerklubber var blevet enige om en forhøjelse til 218 kr. Dette skyldes vi ingen pristalsregulering har haft siden 2009. Da DFU ikke havde hørt fra DBU varslede DFU konflikt med start 1. april. Dette betød, at vi dømte og deltog i teori indtil den 31. marts. Den 12. marts opsagde DBU samarbejdsaftalen med DFU med øjeblikkelig virkning hvilket betød, at DFU meldte følgende ud:

1. Vi dømmer fra dags dato ikke længere fodboldkampe fra DS og nedefter. Det gælder både træningskampe og turneringskampe.

2. Vi melder omgående afbud til DBU frem til 30. juni 2013 (gælder også træningskampe. Det gælder fra NU).

3. Vi afvikler ikke - og deltager ikke i - hverken fysisk eller teoretisk tests samt eventuelle talentsamlinger.

4. Vi deltager ikke længere i det organisatoriske arbejde der ligger under DBU eller DBU`s lokalunioner.

Den 12. marts opsagde DBU Sjælland samarbejdsaftalen med DFU Sjælland. Ligeledes udsendtes en mail fra DBU om, at dommere kan blive DBU dommere med et honorar på 207 kr. Dette beløb har ALDRIG været til forhandling mellem DBU og DFU.

Lad mig her præcisere, hvilke kampe der er omfattet af konflikten. Alle kampe fra Danmarksserien og nedefter, dette gælder for både herre og dame fodbold. Herudover er alle ungdomskampe herunder U-17 og U-19 Ligaen og divisionen omfattet af breddedommer aftalen. Selvom disse kampe afregnes af DBU - påsættes de med breddedommere og dermed er de omfattet af konflikten. Det er kun kampene i de tre øverste herrerækker (Superligaen, 1. og 2. division) samt de to bedste kvinderækker (3F Ligaen og Kvinde 1. division), som stadig skal dømmes.

I går modtog vi en mail fra DBU Sjælland hvor de beskriver hvorledes DBU-Sjælland ser på situationen. Dette er ren propaganda fra DBUs side i et forsøg på at svække os. De skriver bl.a. at DBU er villig til at hæve vores godtgørelse til 207 kr. pr. kamp (en kamp på 90 min). Hvordan hænger dette sammen med, at DBU's udspil var - at vores godtgørelse skulle nedsættes?

Et andet argument fra DBU's side er, at klubbernes økonomi ikke vil kunne klare en stigning på 18 kr. Hvordan hænger dette så sammen med, at DBU har hævet kontingenterne fra klubberne? Lad os regne lidt på de to scenarier:

DFU udspil: 18 kr. i stigning /28 spillere * 22 kampe i alt = 15 kr. ekstra i kontingent pr. år pr. spiller.

DBU udspil: 7 kr. i stigning /28 spillere * 22 kampe i alt = 6 kr. ekstra i kontingent pr. år pr. spiller.

Det vil sige, at hver enkelt spiller vil skulle betale 9 kr. ekstra pr. år i kontingent for at der kommer glade og motiverede dommere til deres kampe. Vi køber ikke argumenterne fra DBU.

Du kan ligeledes læse på www.jp.dk at flere klubber støtter op omkring DFU og vores krav overfor DBU.

Men det er ikke kun uenigheden om godtgørelsen, der gør, at vi i dag er i konflikt med DBU. Nej -  dette handler om meget mere end de 11 kr. ekstra pr. kamp. Dette handler om magtbalancen mellem DBU og fodbolddommerne. DBU mener at DFU, og dermed os dommere, er en torn i øjet på dem. Det handler om, at DBU gerne vil nedlægge DFU og dermed også dommerklubberne for at gøre os til ansatte under DBU.

Jeg ser en masse problemer med dette. Først vil jeg gerne sammenligne dette med den danske model som bruges på arbejdsmarkedet. Det DBU er i gang med svarer til, at alle lønmodtagere melder sig ud af deres fagforening og direkte ind under f.eks. Danmarks Arbejdsgiverforening (DA). Dermed skal DA forhandler løn, uddannelse, arbejdsvilkår m.m. for både arbejdsgiverne og lønmodtagerne. I vores tilfælde vil DBU alene stå for at forhandle vores godtgørelse, uddannelser og arbejdsvilkår med sig selv. DBU varetager de danske fodboldklubbers interesser. Hvordan vil de samtidig forsvare fodbolddommernes interesser - hvis vi er organiseret under samme organisation? Der vil altid opstå tilfælde, hvor en organisation er nødt til at vælge side i en konflikt og/eller tvist, derfor er det vigtigt, at vi fodbolddommere har vores eget selvstændige organisation.

DBU har lovet os dommere, hvis vi melder os under deres faner, at godtgørelsen stiger i takt med Dansk Statistiks indeksregulering. Hvem sikrer, at DBU ikke ændrer dette på et senere tidspunkt ? De har lovet os flere kurser ! Hvem sikrer, at DBU holder dette løfte? I 2012 stoppede DBU for uddannelse pga. at de ikke havde flere penge ! Hvem er der til at forsvare os og sikre, at DBU overholder deres løfter til os. Det er der kun en, der gør og det er DFU og dommerklubberne - det er os, der repræsenterer alle dommerne og deres sag.

Støt derfor op omkring DFU, VFK og alle fodbolddommerne i Danmark og meddel DBU og DBU Sjælland, at vi ikke står til rådighed til kampe omfattende breddedommeraftalen så længe der er konflikt.

Skulle du mod vores forventninger have meldt dig under DBU, bedes du venligst meddele dette til VFK. Hvis man melder sig som DBU dommer er dette en overtræder af VFK's §13, stk. 1 ved at modarbejde dommerklubbens interesser og dette kan straffes med eksklusion fra VFK jvf. vedtægterne.

På bestyrelsens vegne

Per Svendson

Formand