VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Referat af generalforsamling 2021

  Referat af generalforsamling 2021

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Nyhedsbrev nr. 2 2015.

Nyhedsbrev nr. 2 2015.
HUSK generalforsamling 27. januar 2016 i Mørkøv hallen kl. 18.00.

 

 

 

 

 

VESTSJÆLLANDS FODBOLDDOMMERKLUB

 

                                                          Fårevejle den 17. december 2015.

 

 

Nyhedsbrev nr. 2 2015.

 

 

HUSK generalforsamling 27. januar 2016 i Mørkøv hallen kl. 18.00.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afgivet skriftligt senest 8 dage før til formand Per Svendsonper.svendson@mail.dk 

 

Hvis du ønsker at deltage i spisningen, skal du tilmelde dig hos kasserer Søren Elmelund på mail: mselmelund@ka-net.dk

 

Kontingent.

Bestyrelsen er blevet enige om at foreslå uændret kontingent  på VFK´s generalforsamling - og det vil være følgende:

 

Aktive dommere/udviklere kr. 300 kr.

Ungdomsdommere og passive kr. 200.

Nye dommere er kontingent frie det første år.

 

Vi satser på kontingentet bliver vedtaget - og derfor bedes dette indbetalt på VFK's konto: reg. nr. 2190 - konto nr. 6271 494 333 senest den 20. januar 2015. Husk at påføre navn på indbetalingen.

 

Der vil ikke blive trukket kontingent via afregning for indefodbold.

 

Opkrævning af kontingent er blevet udsendt særskilt, idet flere dommere havde overset betalingsfristen sidste år, da det kun stod i nyhedsbrevet.

 

Kilometergodtgørelsen vil i 2016 være kr. 3.63.

 

 

 

 

 

Op- og nedrykninger.  

 

Desværre har DBU-Sjælland ikke meldt ret meget ud med hensyn til op- og nedrykninger i vinterpausen. Årsagen er begrundet i mail udsendt af Buller Friis den 9. december 2015 med følgende ordlyd:

 

Grundet den nye struktur i DBU, er det blevet besluttet at udskyde indrangeringen af elitedommerne til man har fået sammensat den nye Dommergruppe, idet det er vedtaget, at den nye indrangering i DBU skal være deres ansvarsområde.

 

Det får selvsagt indvirkning på indrangeringen under DBU Sjælland (fra Danmarksserien à Serie-2), idet denne først vil blive bekendtgjort, når DBU's indrangering af eliten kendes.

 

Nyoprykkede dommere til Serie-3 samt op- & nedrykninger blandt udviklerne i DBU Sjælland vil blive meddelt og offentliggjort senest fredag den 11. december 2015 kl. 2000 af henholdevis dommerhjælperne i de regionale dommergrupper samt den ansvarlige for udviklerne i DBUS.

 

Opmærksomheden henledes på, at ALLE indrangerede dommere i Serie-3 og opefter skal have bestået kurset LD-1 snarest muligt (eller have merit), ligesom der er krav om obligatorisk løbetest for dommere i disse rækker.

 

Løbetest for dommere DS à Serie-3 samt for dommere i Serie-4 og Serie-5, der ønsker at virke som LD under Lokalunionen, vil blive afholde hhv. lørdag, den 6. februar 2016 eller lørdag, den 13. februar 2016 - med evt. retest lørdag den 6. marts 2016. Indkaldelse vil foregå centralt fra Administrationen, ligesom de fysiske testkrav vil blive medsendt.

 

Sidste nye er - at dommergruppen er ved at være på plads, og Claus Bo Larsen er blevet udpeget som formand.

 

Eneste mulighed for at finde ud af, hvilke dommere som er rykket op, var søgning på DBUnet, og her fremgår det, at følgende nye VFK dommere  dømmer i Serie 3 fra foråret 2016 - når ovennævnte betingelser er opfyldt: Bent Nielsen, Chris Sørensen, Charlie Nierhau, Gert Smistrup, Jan Jørgensen, Bruno Brkic, Peter Christensen og Rene Pedersen. Så er det bare med at bruge vinterpausen til træning, så testen kan bestås. Her vil der være valgfrihed mellem yoyo til niveau 14,8 og 2400 meter på 12 minutter.

 

Oprykning til serie 4 blev der til følgende dommere: Kim Hamilton, Bo Thyrring, Kevin Dehli og Caglayan Saglicak (Charlie).

 

Oprykning til serie 5: Mathias Lykke og Mikkel Darling Larsen

 

Tillykke til alle oprykkerne. 

 

Desværre er hele 10 VF dommere rykket en række ned fra serie 3 til serie 4 og en enkelt fra serie 4 til serie 5.

 

         

Tøjaftale.

 

Langt om længe lykkedes det at få det gratis sæt dommer tøj, så VFK dommerne kunne fløjte første kamp i efterårsturneringen i gang iført det nye tøj fra Diadora.    

 

Aktivitetsudvalget ved Hans Andersen og Lars A. Pedersen.

Siden sidste nyhedsbrev har der været afholdt to arrangementer. Den 11. september  var vi en tur ude på Dragsholm golfklub og prøve kræfter med ni huls banen. En  skam der ikke er så stor tilslutning til sådan en aften, idet der kun var tilmeldt 9 personer, men vi fik trods alt en dejlig aften.

 

Den 27. november var banko Brian som sædvanlig på sin plads i Mørkøv hallen,  hvor der var mødt 60 voksne og børn frem, og det var rigtig flot. Der var som sædvanlig mange flotte gevinster at spille om. Der var sørget for godteposer som børnene fik i pausen. Efter spillet blev der hygget med gløgg og æbleskiver. Dejligt at se så mange deltage. En stor tak til Brian og hans familie for det store arbejde I ligger i denne aften, og håber du er frisk på at gentage det i 2016.

 

Uddannelsesgruppen.

 

Der afholdes teoriaftener i Sorø den 1. februar 2016 og den 10. februar 2016 og i Mørkøv Hallen den. 15. februar 2016 og den 24. februar 2016, så reserver allerede en af dagene nu. Indbydelsen er udsendt på mail.

 

Vintertræningen er startet i Holbæk og vi træner om tirsdagen kl. 18.30. Der er plads til flere, så mød endelig op. Rigtig mange benytter sig af det - og vi er typisk omkring 20 pr. aften.

 

Yoyo træning er også startet op - og der løbes fredag kl. 18.00 i Benløse og søndage kl. 8.30 i Kirke Såby. Her er der også plads til flere, som kom endelig. 

 

 

Talentgruppen.

 

Alle i talentgruppen har fået en mentor. Der har ikke været holdt  nogen møder i gruppen efter vores tur til Slagelse.  Forsøgte at indkalde til et enkelt møde, men der var kun to som tilmeldte sig, så det blev aflyst. Gruppen er indkaldt igen den 4. januar 2016, hvor vi vil høre hvad deres forventninger er og hvor vi vil orientere om hvad udvalgets krav er. Brian Qvist vil komme og fortælle lidt om hans vej op i rækkerne.

 

DFU.

 

DFU afholdt delegeret møde den 14. november 2015 på Hotel Fredericia. Fra VFK deltog Hans Andersen og Bent Nielsen. Per Buttenschøn gik af som formand og bestyrelsen foreslog Tore Østergård, som blev valgt. Forslaget om at alle dommerklubber bliver direkte medlemmer af DFU blev vedtaget, så DFU Sjælland blev nedlagt ved en ekstra ordinær generalforsamling den 9. december. 

 

Kurt Jørgensen repræsenterede VFK ved årets Danmarksmesterskaberne i fodboldloven i Odense, og han gjorde det så flot - at han fik en samlet 2. plads. Kæmpe stort tillykke til Kurt.

 

DGI.

 

Udendørs har der ikke været de store problemer med at skaffe dommere til samtlige kampe - idet rigtig mange dommere har meldt sig til at dømme. Uheldigvis bliver mange kampe aflyst med meget kort varsel, hvilket er et irriterende element.

 

Indendørs DGI Midt- og Vestsjælland/DGI Storstrømmen, Vestsjællands fod­bold­dommerklub (VFK) og Syd- og Østsjællands fodbolddom­mer­klub (SØF). VFK og SØF dømmer DGI Midt- og Vestsjællands/DGI Storstrøm­mens indefodbold­tur­ne­ring 2015/2016 til små mål.

 

Udgangspunkt for aftalen er den fra november 2011 indgåede afta­le mellem DFU, DBU, Firmaidrætten, DGI og KFUM. Aftalen var i første omgang gældende til og med indesæsonen 2014/2015, men er af forskellige årsager ikke blevet fornyet. Men der er indgået en aftale mellem DGI- SØF - og VFK  for 2015 og 2016.

Vi dømmer alle kampe i vores område.

 

 

 

 

Kommende arrangementer udendørs.

 

VFK har indtil videre to store arrangementer i 2016.

 

I dagene 18. - 20. maj skal der dømmes ved Idrætsefterskolernes DM og dette foregår på banerne omkring Gørlev hallen. Der skal spilles i alt 96 kampe over 3 dage, så der skal bruges pænt med dommere. Niveauet i drengekampene vil være højt med både liga- og divisionsspillere på holdet. Dommere som kan dømme en eller flere dage bedes sende en mail til per.svendson@mail.dk og skrive hvilke dage og tidspunkt man evt. er til disposition, og så bliver kampene fordelt. Det vides ikke endnu hvornår det endelige program er færdigt, men kampene vil blive besat så hurtigt som muligt.

 

I weekenden den 10. og 11. september afholder Benløse på vegne af DGI LM for senior og oldboys i både 8 og 11 mand. Her vil der skulle bruges rigtig mange dommere, men nærmere information vil blive udsendt når deltager antallet og rækkeinddelingen kendes.

 

 

DBU-Sjælland.        

 

I henhold til udmøntsnotatet afholder dommerklubberne diverse test på skift for DBU-Sjælland - og i 2016 står VFK for løbetesten, og den finder sted lørdag den 6. februar 2016 i Sorø. VFK står ligeledes for teoritesten for dommere i DS til S2 samt udviklere, og den foregår i Mørkøv. Det er endnu ikke på plads om det bliver onsdag den 16. marts eller torsdag den 17. marts. 

 

 

DBU-Sjællands bestyrelse har vedtaget en ny dommerstruktur, og det betyder lokal forankring af breddedommerne, mens arbejdet med talentudvikling og elitedommerne fortsat varetages i DBU.

 

 

 

Tøjindsamling til fordel for Afrika.

 

På foranledning af en henvendelse fra Horsens Fodbolddommerklub indsamler VFK gammelt dommer tøj, som efterfølgende skal sendes til Afrika. Vi har ikke fået nogen endelig dato endnu for afsendelse, så er der flere dommere som gerne vil donere deres brugte tøj til dette formål, indsamler formanden det og klarer det videre forløb. 

 

 

På bestyrelsens vegne

Lars Pedersen

Søren Elmelund

Jan Priess

Hans Andersen

Per Svendson