VESTSJÆLLANDS FODBOLDDOMMERKLUB

 

                                                                            Fårevejle den 18. december 2017.

 

 

                                           Nyhedsbrev nr. 2 2017.

 

Husk generalforsamling 23. januar 2018 i Mørkøv Hallen kl. 18.00.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen

Skal være afgivet skriftligt senest 8 dage før til formand Per Svendson på mail: formand@vfkdom.dk.

 

Hvis du ønsker at deltage i spisningen skal du tilmelde dig hos kasserer

Søren Elmelund på mail:  kasserer@vfkdom.dk

 

Kontingent.

Bestyrelsen er blevet enige om at foreslå uændret kontingent

på VFK`s generalforsamling og det vil være følgende:

 

Aktive dommere/udviklere 400 kr.

Ungdomsdommere 300 kr.

Passive dommere 200 kr.

Opkrævning af kontingent vil blive udsendt særskilt.

 

Oprykninger.

 

Oprykningerne er netop blevet frigivet, og følgende VFK'ere er rykket en række op:

Mathias Lykke til S1, Kevin Dehli, Ole Sørensen, Rasmus Keiwe, Tarek Youssef, Martin Larsen og Claus Reib til S3. Jesper Frederiksen og Jørgen Mikkelsen til S4 og endelig August Brixtofte og Andreas Jensen til S5. Et stort og hjerteligt tillykke til jer alle.

 

Aktivitesudvalget.

 

Siden sidste nyhedsbrev har der været afholdt følgende arrangementer: 15. september var vi en tur på Dragsholm golfklub og prøve kræfter med en ni huls bane. En skam der ikke er støre tilslutning til sådan en aften, idet der kun var 10 personer, men alle havde en hyggelig aften. 24. november have vi igen besøg af Banko Brian i Mørkøv Hallen, hvor der var mødt 37 voksne og 15 børn op. Brian havde igen i år sørget for mange fine gaver, slikposer til børnene og der blev spillet banko et par timer. Som sædvanligt var der nogle der vandt mere end en gang, mens enkelte ikke fik noget med hjem. Efter bankospillet blev der hygget med æbleskiver, gløgg og kaffe. Der skal lyde en stor tak til Brian og hans familie for det store arbejde I lægger i denne aften.

 

Uddannelsesgruppen.

 

Vintertræningen startede på Holbæk stadion tirsdag den 7 november kl. 18.30 og der trænes hver tirsdag. Mød endelig op og få en god gang træning, idet der er plads til endnu flere. Der løbes ekstraordinært onsdag den 27. december kl. 18.30 - i stedet for 2. juledag den 26. december. Yoyo træning er startet op i Kirke Såby Hallen søndag den 26 november kl. 08.00 og så aftales det fra gang til gang, hvornår der løbes. Der løbes ekstraordinært både den 24. december og den 31. december kl. 08.00.

 

Der afholdes teoriaftner i Mørkøv Hallen den. 8. og 10 januar 2018, og da det er DBU-Sjællands som står for arrangementet, skal der tilmeldes via DBU-net Fokus. I skrivende stund er der kun få pladser tilbage.

 

Talentgruppen.

 

Bestyrelsen var vedtaget at sætte talentgruppen lidt i bero, da der ikke er sket det helt store, da mange af medlemmerne er kommet ind under DBU-Sjællands talentgruppe. I stedet vil man bruge noget mere energi på de nye dommere.

 

DBU-Sjælland.

 

DBU-Sjælland og de 4 dommerklubber holder stadig dialogmøde, og de bliver afholdt i en god atmosfære. DBU har afholdt to møder omkring skadeforebyggelse og vedligeholdelse af form, og i VFK's område fandt det sted den 30. november i Benløse. Bestilling af den nye fodboldlov skal ske hos Natasja DBU-Sjælland, og prisen er 100 kr. DBU-Sjælland har besluttet at dommerne kun skal teoritestes hver andet år, og dette i ulige år. Derfor er der først teoritest i 2019. Vejledere og udviklere skal testes hvert år. DBU-Sjælland har oprettet 4 dommerregionale grupper, som ser på serie 4, 5 samt ungdomsdommere - og i vores område er det Henrik Pedersen, Steen Jensen, Ole sørensen. Flemming Mortensen og Brian Ahlquist, der er med i gruppen.

 

DGI.

 

Den udendørs turnering er sluttet, men i rækkerne OB og SVET spilles der en vinterturnering. Desværre ikke ret mange hold tilmeldt og derfor heller ikke ret mange kampe. I efterårsturneringen var man atter udsat for rigtig mange afbud, og DGI bliver nødt til at forholde sig noget mere til dette problem.

 

Indendørsturneringen er gået tilbage til den gamle model, hvor man tilmelder sig en gang - og spiller fire gange i en løbende turnering. Desværre er indendørs fodbold i kraftig tilbagegang, og derfor skal I ikke så meget ud at dømme, som tilfældet var tidligere. I vores område er Futsal endnu ikke slået afgørende igennem, men DGI håber dette snart sker.   

 

Vigtige datoer.

 

Der er teoritræning den 8. og 10. januar 2018 i Mørkøv Hallen gennem DBU-Sjælland,

 

Der er Yoyo test og Cooper test (2.000 meter) den 4. februar 2018 i henholdsvis  Kirke Såby og Ringsted. Så reserver disse datoer.

 

DFU

 

Afholdt delegeretmøde den 11. november i Ejby på Fyn, og for VFK deltog Hans Andersen.  DFU`s bestyrelse havde ændringer til vedtægterne, hvor man gik fra 6 til 5 medlemmer, og dette blev vedtaget. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og  dette blev også vedtaget. Valgene blev: Formand Tore Østergaard, Bestyrelsesmedlem for 2 år Leif Plauborg og Bestyrelsesmedlem for 1 år John Østergaard. Desuden blev Jørgen West Larsen udnævnt til æresmedlem.

 

Der er endnu ikke noget nyt om voldgiftssagen vedrørende punktet om, hvem der må sætte dommere på til dommerløse kampe, men håber snart der kommer en afgørelse.

 

DFU´s bestyrelse har i samarbejde med dommerklubberne lavet en ambitiøs plan frem mod år 2020. I kan læse den på DFU`s hjemmeside.

 

 

Bestyrelsen ønsker alle dommere med familie en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

 

 

Søren Elmelund, Hans Andersen. Jan Pries, Per Svendson og Lars Pedersen.