VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

Nyhedsbrev nr.1 2016

Dato: 05-12-2016 00:00

Nyhedsbrev nr. 1 2016.

HUSK generalforsamling 25. januar 2017 i Mørkøv hallen kl. 18.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afgivet skriftligt senest 8 dage før til formand Per Svendson per.svendson@mail.dk
Hvis du ønsker at deltage i spisningen, skal du tilmelde dig hos kasserer Søren Elmelund på mail: mselmelund@ka-net.dk

Kontingent.
Bestyrelsen er blevet enige om at foreslå forhøjelse af kontingentet på VFK´s generalforsamling til følgende:
Aktive dommere/udviklere kr. 400 kr. (stigning på 100 kr.)
Ungdomsdommere og passive kr. 300. (stigning på 100 kr.)
Passive dommere 200 kr. (uændret)
Vi satser på kontingentet bliver vedtaget - og derfor bedes dette indbetalt på VFK's konto: reg. nr. 2190 - konto nr. 6271 494 333 senest den 20. januar 2017. Husk at påføre navn på indbetalingen.
Der vil ikke blive trukket kontingent via afregning for indefodbold.
Opkrævning af kontingent vil også blive udsendt i særskilt mail.

Kilometergodtgørelse vil i 2017 være kr. 3,53 pr. kørt km.

VFK oprykninger i sommerpausen:
Udvikler Finn Machenhauer til S1,
Mikkel Jensen og Anders Foght til SS.
Andreas Spangsø og James Keiwe til S.1
Per Svendson til S.2 Mathias Lykke til S.3 Patrick Uglebjerg til S.5.

VFK afholder 10 års jubilæumsfest den 25. februar 2017 i Kirke Såby forsamlingshus. Indbydelsen vil blive sendt ud medio december.


Aktivitetsudvalget.
Der har i år været afholdt tre arrangementer. 1. juli 2016 blev der holdt sommerfest på Lyngens minigolf hvor der var 40 tilmeldte, hvilket var en lille tilbagegang fra året før. Årsagen var måske fordi det blev holdt lidt senere end vi normalt plejer. Igen i år forsøgte vi os med en aften på Dragsholm golfklub, hvor der var 15 deltagende personer som fik prøvet at spille golf, og efterfølgende fik hygget over en gang mad. Den 24. november havde vi igen besøg af Banko Brian i Mørkøvhallen, hvor der igen var et stort fremmøde. Der var som sædvanlig mange flotte gevinster at spille om, og der var sørget for godteposer som børnene fik i pausen. Efter spillet blev der hygget med gløgg og æbleskiver. Dejligt at se så mange deltagere, selv om Brian måtte flytte arrangementet til en torsdag. En stor tak til Brian og hans familie for det store arbejde I lægger i denne aften, og håber du er frisk på at gentage arrangementet i 2017.


Uddannelsesgruppen.
Vintertræningen er startet i Holbæk og der trænes hver tirsdag frem til 31. januar fra kl. 18.30 Der er plads til endnu flere, så mød endelig op. Rigtig mange benytter sig af det, og vi er typisk omkring 20 mand pr. aften. Yoyo træningen er også startet op og der løbes søndag i Kirke Såby kl. ca. 8.15. Vi leder efter et sted eller to mere, hvor der kan løbes yoyo. Her er der også plads til mange flere.
Teoriaftenerne er ikke på plads på nuværende tidspunkt, men efter drøftelse med DBU-Sjælland, bliver det fremadrettet i deres regi.

Talentgruppen.
Der har været afholdt to møder i talentgruppen i hhv. Mørkøvhallen, hvor teamaet var teori. Desuden blev der holdt et hos Steen, men her var det mest hygge og dejlig mad fra grill. I 2017 vil der blive holdt nogle flere teori aftener, og her har man allieret sig med et par teori eksperter i Kurt Jørgensen og Henrik Them, der vil tage sig af de unge dommere.

DFU.
DFU afholdt delegeret møde den 12. november på Fjeldsted Skovkro 5592 Ejby. På dagsordenen var bla. gennemgang af nyt IT system, strukturen på DFU's hjemmeside, arbejde i workshop, dommernes sikkerhed samt
drøftelse af emner fra dommerklubberne. Desværre kunne ingen fra VFK's bestyrelse være tilstede denne gang.

DBU-Sjælland.
Der har været afholdt to konstruktive møder med DBU-Sjælland, og begge gange har VFK deltaget. Der er dog ikke kommet det store samarbejde i gang endnu på tværs af organisationerne, men der satses på de vil afholde teori møderne i foråret 2017. Ellers er det stadig dommerklubberne der sørger for bookning af hal/lokaler i forbindelse med afholdelse af løbe- og teoritest. Efter telefonisk kontakt med DBU-Sjælland blev det oplyst, at testkravene i 2017 vil være de samme som i 2016, og der ville snarest blive udsendt noget skriftligt på dette, idet Dommerens ABC ikke er opdateret med de korrekte krav.

DGI.
Der er kommet ny Idrætskonsulent hos DGI, idet Poul Hangler pr. 31/12 går på pension - og i stedet har man ansat Christian Sloth som en del af jer kender fra hhv. Tuse og Klintsøgaard. VFK har gennem tiden haft et fint samarbejde med Poul, og ønsker ham et godt otium. Der er ingen tvivl om, at vi får et rigtig godt samarbejde med Christian Sloth.
Udefodbold. (Per Svendson)
I både forår og efterår har udefodbold turneringen kørt ganske stabilt. Der har været pænt med kampe og stort set det samme antal som i 2015. Desværre er der stadigvæk alt for mange kampe der aflyses i sidste øjeblik. En del klubber har ønsket afregning gennem dommerklubben, hvilket vi har opfyldt for dem. Der er dog desværre enkelte klubber som har meget svært ved at overholde betalingsfristen, og derfor er det ikke sikkert de får fornyet aftalen i 2017. I 2016 blev der sat dommere på 3 uger frem i tiden, men fra foråret 2017 ændres dette til 4 uger. Der vil blive sendt mail ud i slutningen af februar, hvor kampfordeleren vil bede om rådighedsdage fra de dommere, der ønsker at dømme DGI kampe. I efteråret viste det sig, at alle ikke var lige hurtige til at få meldt fra hos DBU-S når de får kampe gennem VFK, så det satser kampfordeleren på bliver bedre i den kommende sæson. Der er også plads til at dømme for DBU-Sjælland, så man man sagtens nøjes med at gi' VFK et par ledige dage pr. uge, og stå til rådighed hos DBU-Sjælland de andre dage. Der vil stadig være flest kampe mandag og onsdag.
Med sportslig hilsen
Bestyrelsen