VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Julebanko

  Endnu en Sæson gik med fodbold og fløjt
  Det tid er til Banko med humør der er Højt

  Læs mere...
 • Bestyrelsen konstitueret 2017

  Bestyrelsen konstitueret

  Læs mere...
 • Indkaldelse til GF 2018

  Der indkaldes til ordinær generalforsamling

  Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 18.00

  Læs mere...
 • Oprykninger 2017

  Oprykninger i efteråret 2017

  Læs mere...
 • Nyhedsbrev nr. 1 2017

  Nyhedsbrev nr. 1 2017

  Læs mere...
 • Oprykninger efteråret 2016

  Stort tillykke med midtvejs oprykningen ...

  Læs mere...
 • Nyhedsbrev nr.1 2016

  Nyhedsbrev nr. 1 2016

  Læs mere...
 • Referat af Generalforsamling 2015

  Referat fra generalforamlingen 2015

  Læs mere...
 • Endelig en fælles tøjaftale

  Attraktive fordele til medlemmer af
  Danske Fodbolddommere


  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Bestyrelsens Beretning

VFK's beretning 2016.  

 

Sæsonen 2016 er vel overstået i det Vestsjællandske og vi er godt på vej ind i 2017. Kampene er så småt begyndt at blive spillet rundt omkring, og det mærkes virkelig at rigtig mange klubber har fået kunststofbaner. Sidste år berettede jeg - at 2015 indtil videre havde været det mest stille år - i min formandsperiode, men det årstal må vi nu udskifte med 2016 - for det er ikke meget uro vi har oplevet i det Vestsjællandske - og heldigvis er vi ikke udsat for så voldsomme episoder, som den stakkels S2 dommer der dømte FC Albertslund. Faktisk har vi i 2016 ikke haft nogen sager, men først i efteråret blev en Politianmeldt sag fra september 2015 afklaret, og den endte med en betinget dom for trusler mod en af vores dommere. Langt om længe har vi fået lidt  bedre dialog med DBU-Sjælland, hvilket er rigtig positivt - og det kommer jeg tilbage til senere i beretningen - der i dag omhandler følgende punkter:  

 

 • VFK's bestyrelse
 • DFU
 • DBU-Sjælland
 • DGI  
 • Beretning fra talentgruppen og uddannelsesgruppen ved  Hans Andersen.    
 • Beretning fra aktivitetsudvalget ved Lars A. Pedersen.   

 

Sluttelig skal vi ha' et par ord om fremtiden, hvor der nu er under en måned til VFK's  10 års jubilæum - og præcis om en måned afholder vi Jubilæumsfest i Kirke Saaby forsamlingshus. Sidste frist for tilmelding var 20. januar - og vi bliver desværre kun bliver  XX. Jeg er dog sikker på - vi får en uforglemmelig aften.

 

VFK' bestyrelse.    

 

På et lille summe møde efter generalforsamlingen den 27. januar 2016 konstituerede bestyrelsen sig således:

 

Formand : Per Svendson

Næstformand, redaktør og aktivitetsudvalg: Lars A. Pedersen  

Sekretær og Webmaster: Jan Priess

Kasserer: Søren Elmelund

Talent- og uddannelsesudvalg: Hans Andersen

 

VFK's bestyrelse har i 2016 holdt et enkelt bestyrelsesmøde nemlig torsdag den 18. februar og havde egentlig planlagt yderligere et møde den 20. september, men det måtte vi aflyse. Vi satser dog på at holde et forårs og et efterårsmøde. Vi bruger stadig mails utrolig meget til at klare de daglige ting i dommerklubben, og da Hans, Lars og undertegnede deltager næsten fast i VFKs løbetræning i Holbæk, drøfter vi mange VFK sager der, og vender dem efterfølgende med Søren og Jan. Naturligvis skeler vi også til vores økonomi, hvor vi fremadrettet gerne skulle til at ha' lidt overskud hvert år.    

 

 

Vores økonomi ser stadig fornuftig ud, og det skulle den gerne fortsætte med i mange år endnu. Når vi kommer til fastsættelse af kontingent vil vi ha' der stemmes for en lille kontingent stigning på 100 kr. for aktive dommere, hvilket også sker i de øvrige sjællandske dommerklubber. Det er jo stadig et forholdsvis lav kontingent - hvor  der faktisk kun skal dømmes 2 kamp, før kontingentet er betalt. Vi giver stadig 100  kr. pr. medlem til DFU - så der bliver ikke meget tilbage at drive dommerklub for. Foruden kontingent pengene - får VFK kun indtægter via kampafgifterne i ude- og indefodbold.  Vi må dog se i øjnene - at det bliver sværere og sværere for os at få det til at løbe rundt med de 300 kr. - så derfor håber bestyrelsen I bakker op om kontingent stigningen. Vi har naturligvis kigget på vores udgifter, og besluttet ikke længere lokalt at afholde de 4 årlige seancer vedrørende teori. I mange år var der ikke det store nye lovmæssigt, hvorefter teorimøderne næsten kun var episoder med  video klip. Det er nu glædeligt at samarbejdet med DBU-Sjælland på dette område har båret frugt, så de betaler for to møder i dommerklubben - hvoraf første finder sted den 30. januar i Kirke Sonnerup og det sidste den 2. marts i Sorø..        

 

 

Vi har efter ønske også i år sendt mail ud særskilt mht. kontingentet, idet flere tidligere overså dette, når det stod i Nyhedsbrevet. Kontingent betalingen skulle være VFK i hænde senest 20. januar -  men desværre mangler vi i skrivende stund kontingent fra XX (27 medlemmer sidste år.)  Det er utrolig sløvt, når det er sendt ud i så god tid at folk ikke får betalt, og vores kasserer skal bruge tid på at rykke rykker. I henhold til vores vedtægter, skal folk melde sig ud skriftligt - så vi kan heller ikke bare tro de ikke længere ønsker medlemskab, så Søren bruger en del kræfter på at få kontingentet hjem, da det heldigvis viser sig folk stadig ønsker medlemskab.   

 

I 2016 har vi endnu engang set aktivitetsudvalgets arrangementer været rigtig godt besøgt af vores medlemmer, hvilket er skønt -  så vi håber dette må fortsætte i 2017.    

 

VFK's medlemtal.

 

Vores medlemstal er blevet stabilt og mens vi pr. 31/12 2014 havde 151 medlemmer - havde vi 31/12 2015 149 medlemmer.  Da året skiftede fra 2016 til 2017 - havde vi registreret 168 medlemmer. Vi håber selvfølgelig at vores medlemstal holder det niveau, hvor vi i 2016 har vi fået en del nye dommere som medlemmer, hvilket er rigtig dejligt. Alle er dog ikke  kommet i gang endnu - men håber det sker i år. Derfor er det meget  vigtigt VFK er tilstede, når DBU-Sjællands holder introduktionsaften for nye dommere, og her har det været Hans Andersen der har trukket det store læs, og været tilstede på næsten samtlige møder. En enkelt gang deltog Lars, da Hans ikke kunne. Ligesom de øvrige dommerklubber har VFK bakket op, så fremadrettet er de nye dommere ikke længere kontingent frie det første år, idet der stadig er et sæt dommer tøj til dem.                 

 

Internationalt har vi længere nogen dommere, idet Derya Oguz er ophørt som FIFA linjedommer, men er stadig indplaceret i Superligaen. Her er Brian Qvist desværre ikke længere - men er nu i Nordic Bet ligaen.

 

Desværre måtte Benjamin Svedborg også en tur ned af stigen, og er ligeledes indplaceret i Nordic Bet ligaen.         

 

Med hensyn til op- og nedrykninger - fik vi jo rigtig mange oprykninger da udmeldingen kom den 8. januar 2016, men da de Sjællandske klubber foretog en kovending på DBU's delegeret møde - nemlig at skrotte det tidligere års beslutning om at følge kalender året - så kom der ikke mange oprykninger i sommerpausen 2016, men det blev til følgende:

 

På udvikler siden kom Finn Machenhauer i S1 - og på dommer siden fik vi Mikkel Jensen og Anders Foght i SS. Andreas Spangsø og James Keiwe i S1. Per Svendson i S2, Mathias Lykke i S3 og Patrick Uglebjerg i S5. 

 

I vinter pausen fik vi yderligere tre oprykninger og sandelig om ikke Dan Pedersen kom i DS - Steen Jensen i SS og Joel Beckmann i S2.

   

    Stort tillykke til jer alle. Til de få der rykkede ned - er det bare videre.

 

    Den store vil så først ske i sommerpausen - men der kan selvfølgelig ske en     del ændringer, når test og re-test er overstået.      

 

 Den obligatoriske løbetest som DBU-Sjælland indførte i 2015 for at kunne vinke i SS og S1, gav dem rigtig mange grå hår i hovedet, da utrolig mange dommere ikke kunne bestå testkravet der hed niveau 14,8 i yoyo. Man valgte senere at lade dommere løbe Cooper test, hvor der skulle løbes 2400 meter på 12 minutter. Her var succes raten ikke meget bedre, så de var  godt på den nu. I 2016 blev kravene lempet en del,  og for S3 hedder det nu 14,2 på yoyo 20 meter og 2000 på Cooper. Det samme gør sig gældende på dommere i S4 og S5 der ønsker at virke som LD i S1 og SS. Desværre løbes der ikke YoYo 40 meter på Sjælland, og det er helt hen i vejret at der på den anden side af vandet sidste år var en lokal union under DBU, hvor deres dommere løb 40 meter.    

 

 

 DFU.

 

Med Tore Østergaard har DFU fået en rigtig god formand, og han er i god dialog med dommerklubberne. Bla. sendes der Nyhedsbreve ud ca. hver anden måned - og her får bestyrelserne info om aktuelle ting,  der rør indenfor DFU, Desværre kunne VFK ikke være tilstede i DFU's delegeretmøde i November. Formanden var arbejdsramt - og ingen af de øvrige i bestyrelsen havde mulighed for at deltage. DFU gør meget for at komme i dialog med DBU, så de sidste knaster fra udmøntningsnotatet kan blive fasttømret, men indtil nu er det ikke lykkedes. Vi håber 2017 bliver året, hvor det dette sker.

 

DBU-Sjælland.

 

2016 har budt på to møder med DBU-Sjælland, og VFK har været repræsenteret ved hhv. formanden og næstformanden. Der er gode dialoger - og DBU-Sjællands vil også gerne samarbejde, men til en hvis grænse. Dommerklubberne vil gerne indvolveres noget mere i forskellinge ting bla. Op. Og nedrykninger, men det er lukke land. Indtil videre har vi været behjælpelig ved løbe- og teori test, men det er nu glædeligt - at DBU-Sjælland har sagt ja til at betale for teoriaftenerne - og således bliver det 2 stk. i hver dommerklub startende med den 30. januar i Kirke Sonnerup Aktivitetshus i uge 5 samt Sorø hallen torsdag den 3. marts i Sorø. Fortolkningen af udmøntningsnotatet vedrørende påsætning af dommerløse kampe og S5 kampe (som jo også er dommerløse mm. De spilles kl. 10.00) er endnu ikke blevet afklaret, men vi håber dette bliver afklaret i 2017.

 

I 2017 står SØF for afviklingen af både løbe- og teoritest, men VFK stiller hjælpere til rådighed ved både yoyo i Kirke Såby og Cooper i Ringsteed den 11. februar.

 

DGI.

 

Samarbejdet med DGI  har i år 2016 atter fungeret ganske udmærket  - men ikke helt problemfrit. Problemerne er i klubberne, som melder alt for tit afbud - og det har desværre været vidende til igen i 2016. Et stort irritationsmoment, men det er vist ikke meget bedre i DBU regi i de lavere rækker.

 

Vores faste konsulent Poul hangler er pr. 31/12 gået på pension, så i stedet har vi fået Christian Sloth som mange kender fra Tuse IF og Klintsøgaard.

 

Til DGI turneringen i 2016 - har der atter været rigtig mange dommere til rådighed, så vi har med et meget lille fejlmargin - fået dømt alle kampe. Der er dog et lille suk fra kampfordeleren - nemlig at få sendt afbud til DBU-S. I foråret 2017 vil der blive sendt kampe ud med 4 ugers varsel, og har man meldt fra en hel uge for at hjælpe VFK, kan man annullere de dage, hvor der ikke er kommet DGI kamp - og er således til rådighed for DBU-Sjælland.  

 

I 2016 har rigtig mange klubber benyttes sig af tilbuddet om central afregning, men ikke alle har efterfølgende være lige hurtige til at få betalt mig, idet jeg betaler af egen lomme - så det kan godt være der smutter en klub eller to på den konto. Vi har desværre også oplevet STORE problemer med at få vores kampafgift for påsætningerne ind, og det er ikke holdbart, at der skal bruges så meget energi på dette. Efter ønske fra klubberne er afregningen sendt ud til den enkelte klub vedhæftet filen med det påsatte, og trods første betalingsfrist 1. december, mangler der her pr. 10/1 stadig afgift fra 10 klubber. Til foråret vil der blive pålagt ekstra gebyr, såfremt der ikke bliver betalt til forfaldsdato - da vi ikke længere ønsker at være til grin.

 

DGI havde sidste år en vinterturnering i OB - og den er udvidet i år til også at omfatte DS, VET og SVET - og desuden er der her i 2017 startet en 11 mands træningsturnering, hvor der spilles i en A række (S3&4) og B række (S5&6) Der er 5 hold med i hver pulje - så et par kampe bliver det da til. Turneringen er først startet den 16/1 og indtil nu er der kun spillet 1 kampe - da resten er blevet udsat pga. frost ii banerne.  

 

I 2015 lavede jeg en aftale med SØFs daværende kampfordeler Arne Jacobsen om overtagelse af påsætning af kampe for klubberne Hvalsø, Kirke Såby og Bramsnæs.  Den nye kampfordeler Lars Kulle er imidlertid meget forhippet på at få Bramsnæs tilbage, hvilket vi jo dårligt kan sige nej til. Det skal lige nævnes, at SØF i efteråret har hjulpet med lidt kampe i Ørslev Bjerge.   

 

Indendørs oplevede vi i 2015/16 en meget kraftig nedgang i antal hold - og dermed også antal haller i VFK's område.  Den nye form med enkelt tilmelding til spilledage, har uheldigvis ikke givet den ønskede effekt nemlig flere hold og færre afbud - så atter en pæn nedgang - og dermed færre kampafgifter til VFK. Heldigvis sætter vi så dommere på på i alle rækker fra U8 og opefter dvs. 1 dommer fra U8 til og med U15 - og 2 dommere i resten. Det betyder at dommerne går alene i omkring 2½ time, hvilket absolut heller må blive højere. " De gode gamle dage" -  kommer desværre heller ikke tilbage. Det er så heller ikke bedre - at kunststof baner skyder frem, så der kan spilles udendørs hele sæsonen.     

 

   

 

Øvrigt.

 

DFU valgte i 2016 ikke at afholdt teoritest for alle dommerklubberne, så vores ekspert Kurt Jørgensen må vente lidt med at få erobret den 1. palds, som det nu må være tid til efter en 3. og en 2. plads.  

 

Limone Cup ved Gardasøen i uge 42, er nu blevet en VFK tradition at vi er rigtig mange, der tager afsted. I 2015 havde vi 7 dommere med - og det steg så til 11 i 2016, så man kan godt sige VFK styrer Limone Cup. Flere har allerede ytret ønske om at de også vil med i 2017, så med stor sansynlighed bliver vi endnu flere når flyet fredag den 13. oktober sætter kurs mod Milano.   

 

Løbetræning.

 

Igen i år har dommerne i VFK kunnet løbetræne - og dette er foregået i Holbæk og atter har det været under Bo Madsens kyndige ledelse. Der har flere gange været over 20 dommere fremmødt og det er rigtig flot. Vi har  skåret lidt ned på budgettet vedrørende løbetræningen - således Bo nu kun afregnes i 3 måneder nemlig november, december og januar. Der er stor tilfredshed med Bo og hans træning, så derfor fortsætter vi dette. Bo har dog været fraværende et par gange af familiære årsager, men heldigvis har vi haft et par gode afløsere i Torben Olsen og Steen Jensen. Stor tak til jer to for at træde til.

 

I Saaby hallen har der de sidste par måneder kunnet løbe yoyo, og det har også været pænt besøgt. Tak til Steen for at klare dette arrangement.

 

I 2016 havde vi et par store arrangementer i form af DM for Idrætsefterskoler i Gørlev samt DM for senior, oldboys og oldgirls i 8 mands i DGI regi i benløse, men pt. er der ikke varslet noget af den kaliber i 2017.

 

Fremtiden.

 

Vi har haft livremmen en ekstra tak inde i både 2015 & 2016, hvor bruger betalingen til vores arrangementer blev sat en "lille" smule op. Der er skåret på både teori møder og løbetræningen, og kampafgifterne er faldet lidt. Vi håber den "lille" kontingent stigning gør, at vi kan slippe for de røde tal på bundlinjen næste år.

 

Vi syntes det ser lyst ud i VFK, hvor medlemstallet fortsætter med at være er stabilt. De sociale arrangementer er godt besøgt, og der er en god kammeratlig og positiv ånd i dommerklubben, og derfor ser vi fortrøstningsfuld frem til nogle gode år.  

 

Dette var ordene fra mig.