VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Referat af generalforsamling 2021

  Referat af generalforsamling 2021

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Referat af Generalforsamling 2018

                                                                                                                     

GENERALFORSAMLING

 

23. januar 2018 kl. 18.00

 

 

Mørkøvhallen Skamstrupvej 7 4440 Mørkøv

 

 

DAGSORDEN

 

1.   Velkomst.

2.   Valg af dirigent.

3.   Valg af 2 stemmetællere.

4.   Formandens beretning.

5.   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

6.   Indkommende forslag.

7.   Fastsættelse af kontingent.

8.   Godkendelse af budget.

9.   Valg af:

a. Valg af kasserer for 2 år (lige år) (Søren Elmelund - modtager genvalg)

b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (lige år). (Jan Priess - modtager genvalg)

10. Valg af 2. suppleant for 2 år (lige år) (Brian Qvist - modtager genvalg)

11. Valg af revisor for 2 år (lige år). (Erik Wulff - modtager genvalg)

12. Valg af revisorsuppleant for ét år. (Jørgen Clausen - modtager genvalg)

13. Pokal og udnævnelser.

14. Eventuelt.

 

 

1.             Formanden, Per Svendson bød forsamlingen velkommen

En særlig velkomst var der til:

Foreningens Æresmedlemmer: Steven Jacobsen, Erik Kjær Mortensen, Ole K. Wolff, Jan Priess, Jørgen Clausen, Finn Pilebjerg, Henning Brask Nielsen og ikke mindst Herbert Duholm

 

2.   Valg af dirigent.

                Brian Qvist blev foreslået og valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var lovlig.

3.   Valg af 2 stemmetællere.

Ole K. Wolff og Henning Brask blev foreslået og valgt med akklamation.

 

4.   Formandens beretning.

               

                Bestyrelsens beretning / Per Svendson

Beretning fra uddannelsesgruppen / Hans Andersen

Beretning fra talentudvalget / Andersen

Beretning fra aktivitetsudvalget  / Lars A. Pedersen

 

Benjamin Svedborg efterlyste at VFK genoptager teori seancer i foråret også selvom det måtte koste foreningen nogle penge. Per Svendson svarede at det har bestyrelsen noteret sig.

Steen Jensen Jensen: Det er blevet obligatorisk for dommerne at deltage i DBU-Sj. Teorimøder.

Dan Pedersen efterlyser arrangementer i nærheden af Slagelse.

Hans Ole: Pedersborg hallen har også været anvendt i 2017.

Bestyrelsen vil tage begge emner op på næste bestyrelsesmøde (lige efter GF) men efterlyser til Dans kommentar at der er nogle der skaffer haltider i dette område, samt at der vises interesse for arrangementer i området.

 

5.   Kassereren forlægger det reviderende regnskab.

                Søren gennemgik nøgletallene fra regnskabet der viste et pænt overskud.

Henning Brask spurgte til medlemskontingentet, som virkede lille.

Søren bemærkede at der blev bogført efter hvornår der blev betalt og ikke efter kontingent perioden - det kan derfor svinge en hel del.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt med akklamation.

6.   Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

 

8.   Godkendelse af budget.

Budgettet viser et lille overskud i omegnen af kr. 3.800

Budgetforslaget blev vedtaget uden bemærkninger.

 

9.             Valg af:

a. Valg af kasserer for 2 år (lige år).

    Per Svendson foreslog, på bestyrelsens vegne, genvalg af Søren Elmelund

    Søren blev valgt med akklamation

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år).

    Per Svendson foreslog, på bestyrelsens vegne, genvalg af Jan Priess

    Jan blev valgt med akklamation

 

10.           Valg af

a.   2. suppleant for 2 år (lige år)

      Per Svendson foreslog, på bestyrelsens vegne, Brian Qvist

      Brian blev valgt med akklamation

 

11.           Valg af

Revisor for 2 år (lige år).

Per Svendson foreslog, på bestyrelsens vegne, Erik Wulff

Erik blev valgt med akklamation

 

 1. Valg af revisorsuppleant for ét år.

Per Svendson foreslog, på bestyrelsens vegne, Jørgen Clausen

Jørgen blev valgt med akklamation

 

13.           Pokal og udnævnelser.

 

Årets VFK'er

 

Årets VFK'er udpeges af en enstemmig bestyrelse blandt dommerklubbens medlemmer. Den udpegede skal opfylde mindst 3 af følgende kriterier vedrørende årets virke:

 

Pokalen gives ikke til ejendom men er en vandrepokal. Det foregående års VFK'er modtager en erindringsgave efter eget valg inden for en økonomisk ramme på kr. 500.

 

 • Skal være aktiv i klubbens arbejde
 • Skal have udført et særligt virke for dommerklubben
 • Skal have udviklet sig på en særlig måde
 • Skal være en god dommerkammerat
 • Skal være seriøs i sit virke
 • Skal være vellidt i dommerklubben
 • Skal være loyal over for dommerklubben og dens medlemmer

 

        Årets VFK'er er en "lun" fætter med glimt i øjet.

        ER også en særdeles hjælpsom person overfor hans dommer kollegaer. 

        Han har humor og er altid god for en kvik bemærkning.

        Han er en god kammerat og altid villig til at give en hjælpende hånd.

        Giver gerne et nap når Bo mangler  til den udendørs træning og er "næsten" selv fast          deltager til løbetræningen om tirsdagen.  

        Han deltager gerne til dommerklubbens arrangementer og hjælper nu også med at              se på nye dommere.                           

        Blev også årets kammerat til Limone Cup. 

 

        Årets VFK'er er Torben Olsen

 

Årets fund

 

Årets talent/fund indstilles til bestyrelsen af vejlederformanden/spiregruppeformanden i fælles skab.

Fundet findes bland nyere dommere i dommerklubbens medlemmer.

Den udpegede skal opfylde flest af følgende kriterier, i prioriteret rækkefølge:

 

Der gives ikke en pokal, men et gavekort inden for en økonomisk ramme på kr. 1.000.

 

 • Nyere dommer i VFK, dvs. 1 til max. 4 år anciennitet
 • Indlemmelse i spiregruppen er et plus
 • Skal have udviklet sig på en særlig hurtig måde
 • Skal have yderligere udviklingspotentiale
 • Skal være seriøs i sit virke

 

 

Årets fund er en af fremtidens dommere, som har mulighederne for at komme langt indenfor  dommer verdenen.

 

Vedkommende har ikke evnerne til at dømme fodbold fra fremmede, men fra et nært familiemedlem.

 

Dommeren dømmer rigtig mange kampe, og er så heldig at mor & far kan træde til med kørsel, da eget kørekort endnu ikke er erhvervet. 

 

Efter et kort ophold i ungdomsfodbold, er dommeren nu indplaceret i serie 4, og har haft mange gode oplevelser allerede nu både med fløjten og på linjen i SS og S1, idet vedkommende naturligvis bestod den udendørs løbetest, og derved var berettiget til at være på linjen i højeste lokal serie.

 

Valgte i 2017 at tage med en masse andre dommere fra VFK til Limone Cup, hvor der også kom en hel del kampe i rygsækken.

 

Har været med i DBU-Sjællands Upcomming gruppe, men er lige pt. pga. uheldige omstændigheder sendt ud igen, men vi håber vedkommende vender stærkt tilbage.

 

Nu er det nok ikke nogen stor hemmelighed, at årets fund 2017 er

Mie Lukassen Jørgensen.

 

                     

 1. evt.

Jørgen Cebula:Ved udbetaling af indendørs er der et ønske om at få hallerne på.

Søren vil få H.P. til at påføre dette - det er en forudsætning for at Søren kan gøre det.

Søren delte vin ud til de runde fødselsdage fra 2017

Per Svendson takkede dirigenten for veludført arbejde.

Per udråbte et trefoldigt leve for foreningen.

 

Dirigent: Brian Qvist

Referent: Jan Priess