VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Referat af generalforsamling 2021

  Referat af generalforsamling 2021

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Bestyrelsens Beretning

VFK's beretning 2017.  

 

Sæsonen 2017 er vel overstået i det Vestsjællands Fodbolddommer Klub og vi er allerede godt på vej ind i 2018. Kampene i de forskellige turneringer er så småt begyndt at blive spillet rundt omkring på banerne, og det mærkes virkeligt - at kunststofbaner vinder mere og mere frem. Sidste år berettede jeg - at 2016 indtil videre havde været det mest stille år i min formandsperiode, og vi må sige at 2017 var lige så stille - for det er heldigvis ikke meget uro vi har oplevet i det Vestsjællandske. Det var også i 2017 VFK fyldte 10 år, men uheldigvis blev vores jubilæumsfest ikke til noget, idet ikke mange medlemmer valgte at bakke op om det tiltag, bestyrelsen havde fået udarbejdet hos Såby Forsamlingshus. Langt om længe har vi fået en lille smule bedre dialog med DBU-Sjælland, hvilket er rigtig positivt - men det kommer jeg tilbage til senere i beretningen, som i dag omhandler følgende punkter:  

 

 • VFK's bestyrelse
 • DFU
 • DBU-Sjælland
 • DGI  
 • Beretning fra talentgruppen og uddannelsesgruppen ved Hans Andersen.    
 • Beretning fra aktivitetsudvalget ved Lars A. Pedersen.   

 

Sluttelig skal vi lige ha' et par ord om fremtiden

 

VFK' bestyrelse:    

På et lille summe møde efter generalforsamlingen den 25. januar 2017 konstituerede bestyrelsen sig således:

 

Formand : Per Svendson

Næstformand, redaktør og aktivitetsudvalg: Lars A. Pedersen  

Sekretær og Webmaster: Jan Priess

Kasserer: Søren Elmelund

Talent- og uddannelsesudvalg: Hans Andersen

 

Det vil sige - alt forblev uændret.

 

VFK's bestyrelse har i 2017 holdt to møde hhv. 5/4 og 18/9 - så vi holdt det jeg berettede om sidste år, nemlig et forårs- og et efterårsmøde.  Vi har gennem flere år ikke haft behov for flere møde, da vi bruger mails utrolig meget til at klare de daglige ting i dommerklubben, Naturligvis skeler vi også til vores økonomi, hvor vi fremadrettet gerne skulle ha' lidt overskud hvert år.    

 

 

Vores økonomi ser fornuftig ud, og det skulle den gerne fortsætte med i mange år endnu.  Vi har i 2017 gjort følgende tiltag således, vi kunne komme ud med overskud i år - hvilket heldigvis også er lykkedes. Tiltagene var følgende: Lidt større brugerbetaling på aktivitetsudvalgets arrangementer, nedsættelse af honoraret til kampfordelerne for påsætning samt nedskæring af trænerudgiften ved løbe træningen om tirsdagen i Holbæk. Sidstnævnte er der skåret hele november væk, og i stedet for Bo, har det været Torben Olsen og Steen Jensen som har stået med ansvaret. GF valgte også at stemme for en kontingent forhøjelse på kr. 100 pr. aktiv dommer og udvikler. Det har naturligvis også hjulpet, at VFK ikke længere bekoster de dyre teoriseancer, hvor vi tidligere afholdt 4 stk. årligt. Det er derfor glædeligt, at DBU-S har overtaget dette - hvor der i 2017 var møde i Sorø og Mørkøv, - mens seancerne for 2018 begge er afholdt i Mørkøv hhv. 8. og 10. januar.

 

Vi har efter ønske også i år sendt mail ud særskilt mht. kontingentet, idet flere tidligere overså dette, når det stod i Nyhedsbrevet. Kontingent betalingen skulle være VFK i hænde senest 20. januar -  men desværre mangler vi i skrivende stund kontingent fra 37. Bestyrelsen synes det er utrolig sløvt, der ikke bliver betalt - når det er sendt ud i så god tid, så vores kasserer skal bruge tid på at sende rykkere for at høre - om folk ønsker fortsat medlemskab eller de ønsker udmeldelse. I henhold til vores vedtægter, skal folk melde sig ud skriftligt - hvilket der også i år står på den mail, som Lars har sendt ud med kontingentopkrævningen.

 

I 2017 har vi endnu engang set aktivitetsudvalgets arrangementer været rigtig godt besøgt af vores medlemmer, hvilket er skønt -  så vi håber dette må fortsætte i 2018. Under aktivitetsudvalget beretning hører vi nærmere om dette.    

 

VFK's medlemtal.

 

Vores medlemstal er blevet nogenlunde stabilt og mens vi pr. 31/12 2014 havde 151 medlemmer - havde vi 31/12 2015 149 medlemmer.  Da året skiftede fra 2016 til 2017 havde vi registreret 168 medlemmer, men det tal er desværre faldet en del - og pr. 31/12 2017 var vi 155. Flere af vores dommere har valgt at stoppe, og så er et par stykker rykket til andre dommerklubber pga. flytning. Vi har ikke fået så mange nye dommere som det kunne ønskes, men når DBU'S holder info møder, er det utrolig vigtigt VFK er tilstede, når der er nye dommeremner i vores område, og her har Lars og specielt Hans været utrolig flittige og sørget for, VFK har vist flaget.                 

 

Internationalt har ikke længere nogen dommere, men Derya Oguz er stadig indplaceret i som LD Superligaen, mens vi har Brian Qvist i Nordic Bet ligaen som LD, mens Benjamin Svedborg indplaceret i samme række som dommer.          

 

Med hensyn til op- og nedrykninger fik VFK atter mange oprykninger både i sommerpausen, men også i vinterpausen. Oprykninger var følgende ved sommerpausen: Til S2: Mathias Lykke, Gustav Olsen, Andreas Thornsen og Chris Sørensen. Til S3: Patrick Uglebjerg. Til S4: Enrique Lopez, Lennart Jensen, Rasmus Keiwe, Mie Lukassen Jørgensen og Atakan Güngördü.

 

Og endelig ved vinterpausen:

 

Mathias Lykke til S1, Kevin Dehli, Ole Sørensen, Rasmus Keiwe, Tarek Youssef, Martin Larsen og Claus Reib til S3. Jesper Frederiksen og Jørgen Mikkelsen til S4 og endelig August Brixtofte og Andreas Jensen til S5.

   

    Stort tillykke til jer alle - og til de få der rykkede ned - er det bare videre.

 

Det er rigtig flot af Mathias Lykke - efter kun ½ år i S2 - nu skal prøve kræfter med S1.

 

 

 DFU.

 

Tore Østergaard blev genvalgt på DFU's delegetmøde i november, hvor VFK var repræsenteret ved Hans Andersen. Der var ikke de store ting på dagsordenen denne gang, men DFU valgte at slanke deres bestyrelse med 1 mand, idet Jørn West Larsen pga. stort arbejdspres og mange udlandsopgaver for UEFA valgte at stoppe, og derfor benyttede man sig af lejligheden til at foretage denne ændring. Der er stadig ingen afklaring mht. afgørelsen i voldgiften om retten til at påsætte forskellige stævner og dommerløse kampe - men høringsfasen starter i februar, så der er håb om afklaringen kommer engang i dette år

 

DBU-Sjælland.

 

2017 bød ligesom i 2016 på to møder med DBU-Sjælland, og VFK har været repræsenteret begge gange ved næstformanden. Der er gode dialoger - og DBU-Sjællands vil også gerne samarbejde, men stadigvæk kun til en vis grænse, og så strander den der. Dommerklubberne så gerne DBU-S sponserede den nye lovbog til alle dommerne, men det ville de ikke. I henhold til udmøntningsnotatet, står dommerklubberne for afholdelse af diverse test, men det overordnede ansvar stadigvæk er hos DBU-Sjælland. Det er glædeligt - at DBU-Sjælland fortsat betaler for teoriaftenerne - og således har de betalt for de to netop afholdte seancer i Mørkøv. Formændene for de 4 sjællandske dommerklubber er endvidere inviteret med til DBU-S årlige delegeretmøde den 3. februar, og her træder den nuværende formand Ole Jakobsen tilbage - og favorit til formandsposten er Jakob Koed. 

 

I 2018 står VFK for afviklingen af løbetesten i Kirke Såby den 4. februar - mens DBU-Sjællands tager sig af dem som vil løbe Cooper i Ringsted samme dag. VFK stiller hjælpere til rådighed ved både yoyo og Cooper i. Med hensyn til teoritest for dommere - er denne blevet ændret således, dommerne kun testes hvert andet år - og det bliver ulige år, og 2019 næste gang.  Dette gælder dog ikke udviklere og vejledere, så de må indtil videre til test hvert år.  

 

DGI.

 

Samarbejdet med DGI har igen i 2017 atter fungeret ganske udmærket  - men dog ikke helt problemfrit. Problemerne er stadigvæk i klubberne, som melder alt for tit og sent afbud. På næste møde med DGI til marts - håber vi at kunne finde på et eller flere løsningsforslag, så afbuddene kan minimeres. VFK har bla. foreslået, at man evt. går ned og spiller 6 mands, hvor det nu er 7 mands - der spiles, hvis et hold ikke kan skaffe mere end 7 mand.

 

Til DGI turneringen i 2017 - har der atter været rigtig mange dommere til rådighed, og vi har med et meget lille fejlmargin atter fået dømt alle kampe. Der er ros fra kampfordeleren vedrørende afbud til DBU-S, når en dommer har fået en DGI kamp, for dette er blevet markant bedre.

 

I 2017 har rigtig mange klubber benyttes sig af tilbuddet om central afregning, så det fortsætter også i 2018.

 

Med hensyn til at få vores kampafgifter hjem, skal der fortsat sendes enkelte rykkere, men også dette er blevet markant bedre. Truslen om ekstra gebyrer ved for sen indbetaling har hjulpet i fin stil.

 

DGI havde sidste år en vinterturnering i DS, VET og SVET - og i år spilles der OB, VET og SVET. Man forsøgte i 2016/17 at lave en træningsturnering for 11 mands, men den slog ikke igennem, idet stort set alle kampene blev aflyst, så det har DGI droppet i år.

 

Indendørs oplevede vi i 2015/16 en meget kraftig nedgang i antal hold - og derfor forsøgte DGI sig med et nyt tiltag, hvor man kunne tilmelde sig de enkelte spilledage, men det blev ikke den store succes - så man er atter tilbage med den gamle model, hvor man mødes 4 gange i puljen. Desværre fortsætter nedgangen i antal tilmeldte hold. Vi sætter fortsat dommere på i alle rækker fra U8 og opefter dvs. 1 dommer fra U8 til og med U15 - og 2 dommere i resten. Det betyder at dommerne går alene i omkring 2½ time, hvilket absolut heller må blive højere. Enkelte dommere har meldt tilbage, at man har været ude i 3 timer, hvilket er for meget - og dette er videregivet til indefodbold kampfordeleren.    

 

   

 

Øvrigt.

 

Limone Cup ved Gardasøen i uge 42, er nu blevet en stor VFK tradition, for vi er rigtig mange, der tager afsted. I 2015 havde vi 7 dommere med - og det steg så til 11 i 2016, og i 2017 nåede vi op på hele 15 dommere - så VFK styrer fortsat Limone Cup. Atter blev det en VFK'ere der blev kåret som årets dommerkammerat, idet Torben Olsen løb med denne hæder. J Spændende hvor mange VFK'ere som er med, når flyet sætter kurs mod Bergamo Milano fredag den 12. oktober.

 

Bestyrelsen valgte i efteråret 2017 at soppe en dommer med at få 8 mands kampe pga. et par skriftlige klager suppleret med noget mundligt, og efterfølgende har gi valgt IKKE at gi' den pågældende nogen kampe i hele 2018. Vi vil gerne ha' jer dommere til at repræsentere VFK på en god og sportslig måde når I er ude, hvilket desværre ikke var tilfældet med den pågældende, så derfor det tiltag fra vores side.

 

Løbetræning.

 

Atter har der kunnet løbes udendørs på Holbæk stadion i november, december og januar samt trænet yoyo i Kirke Såby, men mere om det under uddannelsesudvalget

 

Fremtiden.

 

Vi syntes stadigvæk det ser lyst ud i VFK, og selvom medlemstallet er faldet en lille smule, og vi fortsat nok dommere til, at vores dommerklub stadigvæk har sin berigtigelse - og der fortsat er plads til 4 dommerklubber på Sjælland. Vores sociale arrangementer er som tidligere nævnt fortsat godt besøgt, og der er en god og kammeratlig tone samt en utrolig positiv ånd i dommerklubben, Vi ser derfor fortrøstningsfuld frem til mange gode år endnu i dommerklubben.  

 

Dette var ordene fra mig.