VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Referat af generalforsamling 2021

  Referat af generalforsamling 2021

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Referat af generalforsamling 2019

Referat GF 2019

 

 

 

VESTSJÆLLANDS FODBOLDDOMMERKLUB

 

                                                                                                                     

GENERALFORSAMLING

 

30. januar 2019 kl. 18.00

 

Mørkøvhallen Skamstrupvej 7 4440 Mørkøv

 

 

DAGSORDEN

 

1.  Velkomst.

2.  Valg af dirigent.

3.  Valg af 2 stemmetællere.

4.  Formandens beretning.

5.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

6.  Indkommende forslag.

7.  Fastsættelse af kontingent.

8.  Godkendelse af budget.

9.  Valg af:

a.  Valg af formand for 2 år (ulige år.) Per Svendson - modtager genvalg

b.  Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (ulige år.) Lars Askengren- modtager genvalg

c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (ulige år.) Hans Andersen- modtager genvalg

10.  Valg af:

      a.   1. suppleant for 2 år (ulige år) Bent Nielsen - modtager genvalg

11. Valg af:

a.  Revisor for 2 år (ulige år). Henning B. Nielsen - modtager genvalg

12. Valg af:

a. Revisorsuppleant for 1 år. Jørgen Clausen - modtager genvalg

13. Pokal og udnævnelser.

14. Eventuelt.

 

 

 1. Formanden, Per Svendson bød forsamlingen velkommen     

Per gjorde opmærksom på at GF var indkaldt 1 måned og 9 dage før afholdelse..

Og at der næste år IKKE ville være mad til dem der ikke tilmeldte sig rettidigt.

En særlig velkomst var der til:

DFUs formand Tore Østergaard

Foreningens Æresmedlemmer: Herbert Duholm, Henning Brask Nielsen, Hans Peder Hansen, Steven Jacobsen og Jan Priess

 

 1. Valg af dirigent.

Brian Qvist blev foreslået og valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var lovlig og gennemgik reglerne for GF ifølge vedtægterne.

 

3.             Valg af 2 stemmetællere.

H.P. Hansen og Henning Brask Nielsen blev foreslået og valgt med akklamation.

 

4.   Formandens beretning.

                Bestyrelsens beretning / Per Svendson

Beretning fra uddannelsesgruppen / Hans Andersen

Beretning fra mentorgruppen / Hans Andersen

Beretning fra aktivitetsudvalget / Lars A. Pedersen

 

Ingen ønskede ordet til nogen af beretningerne som blev godkendt.

 

5.   Kassereren forlægger det reviderende regnskab.

                Søren gennemgik nøgletallene fra regnskabet.

Fra salen blev der spurgt ind til kontingentkontoen, der svinger fordi der bogføres det år pengene modtages. Af samme årsag udsendes opkrævning først i det nye år.

Budgettet erkendte Søren er sat meget konservativt m(forsigtigt).

 

Regnskabet blev godkendt enstemmigt med akklamation.

 

6.   Indkomne forslag.

Ingen forslag.

 

7.   Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingentet.

                Forslaget blev vedtaget.

 

8.   Godkendelse af budget.

Budgettet bar præg af nogen usikkerhed.

Herbert Duholm spurgte om det ikke var en fejl at budgettere med 32.000 og ikke med 44.000? Kassereren erkendte at budgettering var en svær størrelse og at budgettet var meget konservativt. Budgettet udviste et overskud på kr. 800.

                Budgetforslaget blev vedtaget som forslået.

 

9.             Valg af:

a. Valg af formand for 2 år (ulige år)

    Brian Qvist foreslog, på bestyrelsens vegne, genvalg af Per Svendson

    Per blev valgt med akklamation

b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (ulige år).

    Brian Qvist foreslog, på bestyrelsens vegne, genvalg af Lars Askengren og

    Hans Andersen

    Lars og Hans blev valgt med akklamation

 

10.           Valg af

a.   1. suppleant for 2 år (ulige år)

      Brian Qvist foreslog, på bestyrelsens vegne, Bent Nielsen

      Bent blev valgt med akklamation

 

11.           Valg af

Revisor for 2 år (ulige år).

Brian Qvist foreslog, på bestyrelsens vegne, Henning B. Nielsen

Henning blev valgt med akklamation

12. Valg af revisorsuppleant for ét år.

Brian Qvist foreslog, på bestyrelsens vegne, Jørgen Clausen

Jørgen var ikke til stede ved GF men der forelå skriftlig tilkendegivelse om accept af valg.

Jørgen blev valgt med akklamation

 

13.           Pokal og udnævnelser.

 

                      Årets VFK'er

 

Årets VFK'er udpeges af en enstemmig bestyrelse blandt dommerklubbens medlemmer. Den udpegede skal opfylde mindst 3 af følgende kriterier vedrørende årets virke:

 

Pokalen gives ikke til ejendom men er en vandrepokal. Det foregående års VFK'er modtager en erindringsgave efter eget valg inden for en økonomisk ramme på kr. 500.

 

 • Skal være aktiv i klubbens arbejde
 • Skal have udført et særligt virke for dommerklubben
 • Skal have udviklet sig på en særlig måde
 • Skal være en god dommerkammerat
 • Skal være seriøs i sit virke
 • Skal være vellidt i dommerklubben
 • Skal være loyal over for dommerklubben og dens medlemmer

 

                      Han har humor og er altid god for en kvik bemærkning.

                      Han er fast mand til træningsaftnerne

                      Han tog dommereksamen engang i 1900-tallet

                      Han er rykket i serie 4 trods en fremskreden alder

Han skaffer VFK masser af indtægter fordi han skaffer indtil flere turneringer til VFK - som han så senere påsætter - i 2018 skaffede han VFK 2 ekstra turneringer

Han er en god kammerat og altid frisk på at tage varer med hjem fra Tyskland

                      Han er på udviklerfronten on and ofr                

                      Årets VFK er Per Svendson

                     

Årets fund

 

Årets talent/fund indstilles til bestyrelsen af vejlederformanden/spiregruppeformanden i fælles skab.

Fundet findes bland nyere dommere i dommerklubbens medlemmer.

Den udpegede skal opfylde flest af følgende kriterier, i prioriteret rækkefølge:

 

Der gives ikke en pokal, men et gavekort inden for en økonomisk ramme på kr. 1.000.

 

 • Nyere dommer i VFK, dvs. 1 til max. 4 år anciennitet
 • Indlemmelse i spiregruppen er et plus
 • Skal have udviklet sig på en særlig hurtig måde
 • Skal have yderligere udviklingspotentiale
 • Skal være seriøs i sit virke

 

Årets fund tog dommer eksamen for ca. 5 år siden, han har gjort en hurtig karriere inden for dommergerningen han har holdt en lille pause, men er kommet stærkt igen. Han tager gerne til stævner i Danmark og også lidt udenlands. Han er en god kammerat og rigtig god til at hygge med dommerkollegaer.

Trods sine kun 24 år er han rykket i Sjællandsserien fra i år.

Årets fund er Gustav Olsen vil du komme herop og få din fortjente belønning

                       

 

 14. evt.

Claus roste hjemmesiden for at være blevet opdateret med nye billeder

 

Søren Elmelund ønskede de runde fødselsdage fra 2018 tillykke - mange af dem med en vingave.

 

Tore takkede for invitationen. Opleve GF som i resten af landet, hyggeligt, positivt fællesskab. Tillykke til de genvalgte "I må jo gøre det godt".

Vedr. aktiviteter eks. faglige og fysiske - send ansøgning til DFU, så kan VFK få penge retur (tilskud) fra eks. DGI-tilskud

DFU har haft et godt møde med DBU-sj. Og fået lovning på bedring

DFU har været inde omkring aftaler, kørsel, Futtsal

Tore ønsker alle en rigtig fed sæson

 

Jørgen Cebula spurgte Tore vedr. afbud til klubber man ikke ønsker at dømme

Tores svar er klart: der er INGEN tvang!

 

Per takkede Tore

Per takkede Brian for godt dirigent arbejde

Per takkede bestyrelsen for udnævnelse til årets VFK'er

og udråbte et 3 fol digt leve for VFK.

 

Brian sluttede GF med at læse menuen op

 

 

Dirigent: Brian Qvist

 

 

 

Referent: Jan Priess