VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Indkaldelse til GF 2021

  indkaldeldelse til Generalforsamling fredag den 3. september

  Læs mere...
 • VFK starter træningen op igen

  VFK begynder udendørstræningen på tirsdag den 2. marts

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Bestyrelsen konstitueret 2020

  Bestyrelsen konstitueret

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Referat af generalforsamling 2020

Referat af generalforsamling 2020

 

 

 

VESTSJÆLLANDS FODBOLDDOMMERKLUB

 

                                                                                                                     

GENERALFORSAMLING

 

29. januar 2020 kl. 18.00

 

 

Mørkøvhallen Skamstrupvej 7 4440 Mørkøv

 

 

DAGSORDEN

1.   Velkomst.

2.   Valg af dirigent.

3.   Valg af 2 stemmetællere.

4.   Formandens beretning

5.   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

6.   Indkomne forslag.

7.   Fastsættelse af kontingent.

8.   Godkendelse af budget.

9.   Valg af:

      a. Valg af kasserer for 2 år (lige år)

         (På valg Søren Elmelund ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Steen Jensen.)

      b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (lige år).

         (På valg Jan Priess - modtager genvalg)

10. Valg af 2. suppleant for 2 år (lige år)

     (På valg Brian Qvist  - modtager genvalg)

11. Valg af revisor for 2 år (lige år).   

     (På valg Erik Wulff ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jørgen Clausen.)

12. Valg af revisorsuppleant for ét år.

     (På valg Jørgen Clausen - Bestyrelsen foreslår Søren Elmelund)

13. Pokal og udnævnelser.

14. evt.

 

 

1.             Formanden, Per Svendson bød forsamlingen velkommen

En særlig velkomst var der til:

Foreningens Æresmedlemmer: Steven Jacobsen, Erik Kjær Mortensen, Jan Priess, Jørgen Clausen, Finn Pilebjerg, Henning Brask Nielsen og Herbert Duholm

DFUs formand, Tore Østergaard samt DBU Sjællands formand Jakob Koed.

 

2.   Valg af dirigent.

                Brian Qvist blev foreslået og valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var lovlig.

3.   Valg af 2 stemmetællere.

Jørgen Clausen og Henning Brask blev foreslået og valgt med akklamation.

 

4.   Formandens beretning.

               

                Bestyrelsens beretning / Per Svendson

Beretning fra uddannelsesgruppen og Mentorgruppen / Hans Andersen

Beretning fra aktivitetsudvalget  / Lars A. Pedersen

 

Ingen ønskede ordet til beretning(erne)

 

5.   Kassereren forlægger det reviderende regnskab.

Søren gennemgik nøgletallene fra regnskabet der viste et overskud meget tøt på det budgetterede i omegnen af et par tusinde kroner..

Ingen havde spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt med akklamation.

 

6.   Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

 

8.   Godkendelse af budget.

Budgettet viser et lille overskud i omegnen af kr. 2.000

Der blev spurgt til om ikke at tallene ville ændre sig nu, hvor langt flere kampe skulle påsættes af DBU Sjælland. Søren svarede jo, men at budgettet til dels var sidste års tal og det bedste gæt han havde. Jan Priess gav salen ret i at selvfølgelig ville tallene ændre sig, men vi kunne ikke forudse om det eks. ville være 100.000, men hvis det var tilfældet ville det være både på indtægts siden og på udgifts siden, da vores kampfordeler kontrakter ikke var med faste honorarer.

Budgetforslaget blev vedtaget som det var forelagt.

 

9.             Valg af:

a. Valg af kasserer for 2 år (lige år).

    Per Svendson foreslog, på bestyrelsens vegne, Nyvalg af Steen Jensen

    Steen blev valgt med akklamation

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år (lige år).

    Per Svendson foreslog, på bestyrelsens vegne, genvalg af Jan Priess

    Jan blev valgt med akklamation

 

10.           Valg af

a.   2. suppleant for 2 år (lige år)

      Per Svendson foreslog, på bestyrelsens vegne, Brian Qvist

      Brian blev valgt med akklamation

 

11.           Valg af

Revisor for 2 år (lige år).

Per Svendson foreslog, på bestyrelsens vegne, Jørgen Clausen

Jørgen blev valgt med akklamation

 

 1. Valg af revisorsuppleant for ét år.

Per Svendson foreslog, på bestyrelsens vegne, Søren Elmelund

Søren blev valgt med akklamation

 

13.           Pokal og udnævnelser.

 

 

Årets VFK'er

 

Årets VFK'er udpeges af en enstemmig bestyrelse blandt dommerklubbens medlemmer. Den udpegede skal opfylde mindst 3 af følgende kriterier vedrørende årets virke:

 

Pokalen gives ikke til ejendom men er en vandrepokal. Det foregående års VFK'er modtager en erindringsgave efter eget valg inden for en økonomisk ramme på kr. 500.

 

 • Skal være aktiv i klubbens arbejde
 • Skal have udført et særligt virke for dommerklubben
 • Skal have udviklet sig på en særlig måde
 • Skal være en god dommerkammerat
 • Skal være seriøs i sit virke
 • Skal være vellidt i dommerklubben
 • Skal være loyal over for dommerklubben og dens medlemmer

 

                      Årets VFK'er er en "lun" fætter med glimt i øjet.

Er er hjælpsom person overfor hans dommer kollegaer.  

                      Han har lune og humor og er altid god for en kvik og sjov bemærkning.

                      Han er en god kammerat og altid villig til at give en hjælpende hånd.

                      Deltager i løbetræningen om tirsdagen, hvis han ikke er på arbejde.  

Han deltager gerne i dommerklubbens arrangementer, hjælper med at se på nye dommere - og har aktivt tilføjet dommerklubben en ny aktivitet i form af Golf.           

                      Årets VFK'er er Leif Skovgaard Jensen

 

Årets fund

 

Årets talent/fund indstilles til bestyrelsen af vejlederformanden/spiregruppeformanden i fælles skab.

Fundet findes bland nyere dommere i dommerklubbens medlemmer.

Den udpegede skal opfylde flest af følgende kriterier, i prioriteret rækkefølge:

 

Der gives ikke en pokal, men et gavekort inden for en økonomisk ramme på kr. 1.000.

 

 • Nyere dommer i VFK, dvs. 1 til max. 4 år anciennitet
 • Indlemmelse i spiregruppen er et plus
 • Skal have udviklet sig på en særlig hurtig måde
 • Skal have yderligere udviklingspotentiale
 • Skal være seriøs i sit virke

 

Årets fund har få år på bagen som dommer. Han er ung og har fremtiden for sig.

 

Har mærket på sin egen krop indtil flere gange, hvordan det er at få tæsk - da han to gange er blevet slået med knytnæve.

 

Årets fund er pt. indplaceret i Sjællandsserien - men vi håber han snart kommer lidt videre.

 

Årets fund er Chris Sørensen

 

                     

Nyt æresmedlem i VFK:

 

Så har vi en speciel person som vi gerne vil fremhæve:

 

Dommermæssigt har han toppet i sjællandsserien

Kom i VFKs bestyrelse som kasserer i 2008.

Han har passet godt på foreningens penge

Og altid sørget for at dommerne fik Deres penge til tiden.

Vi vil derfor gerne udnævne et nyt

ÆRESMEDLEM i VFK,

og ingen er vel i tvivl om, at der her er tale om:

Søren Elmelund.

 

 

14              Evt.

 

Jørgen Cebula: kommer der ikke til at mangle kampe til "ikke DBU dommere" - mister vi ikke medlemmer her?

Per S: Der er stadig mange DGI kampe.

 

Tore Østergaard: Tak for invitationen !

DFU har haft travlt og får travlt !

Rekruttering er vigtigt men fastholdelse er endnu vigtigere !

Opfordring til dommerne om at melde sig til hos DBU

Udfordret på 70 års testreglen - her mente Jørgen Cebula at VFK ville miste en del gamle dommere.

Dommerne må IKKE takke ja til såkaldt dommerløse kampe fremover.

 

Jakob Koed: Tak for indbydelsen !

Lidt præsentation af Jakob. Tog dommerkort for 11 år siden. 44 år gammel.

DBU arbejder med RESPEKT FOR MENNESKET !

Der bliver kigget på reglerne (det såkaldte straffekatalog) som noget af det første

 

Torben Hansen: Mente der skete ulovligheder ved Lions cup når der max. Blev betalt kr. 500 pr. dag men flere kampe end til de 500.

Tore svarede klart at dette IKKE må ske og oplever nogen dommer dette skal der sendes en mail til vores formand og til Tore.

 

 

Søren delte vin ud til de runde fødselsdage fra 2017

 

Per Svendson takkede dirigenten for veludført arbejde.

 

Per udråbte et trefoldigt leve for foreningen.

 

Dirigent: Brian Qvist

 

Referent: Jan Priess