VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Referat af generalforsamling 2021

  Referat af generalforsamling 2021

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Referat af generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling 2021

 

 

 

VESTSJÆLLANDS FODBOLDDOMMERKLUB

 

                                                                                                                     

GENERALFORSAMLING

 

3. september 2021 kl. 18.00

 

Mørkøvhallen Skamstrupvej 7 4440 Mørkøv

 

 

DAGSORDEN

 

1.  Velkomst.

2.  Valg af dirigent.

3.  Valg af 2 stemmetællere.

4.  Formandens beretning.

5.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

6.  Indkommende forslag.

7.  Fastsættelse af kontingent.

8.  Godkendelse af budget.

9.  Valg af:

a.  Valg af formand for 2 år (ulige år.) Per Svendson

b.  Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (ulige år.) Lars Askengren

c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (ulige år.) Hans Andersen

10.  Valg af:

      a.   1. suppleant for 2 år (ulige år) Bent Nielsen

11. Valg af:

a.  Revisor for 2 år (ulige år). Jørgen Clausen

12. Valg af:

a. Revisorsuppleant for 1 år. Søren Elmelund

13. Pokal og udnævnelser.

14. Eventuelt.

 

 

 1. Formanden, Per Svendson bød forsamlingen velkommen     

En særlig velkomst var der til foreningens Æresmedlemmer.

 

 1. Valg af dirigent.

Flemming Lund blev foreslået og valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var lovlig.

 

3.   Valg af 2 stemmetællere.

       Torben Olsen og Kim Lauritsen blev valgt, de kom ikke i arbejde.

 

4.   Formandens beretning.

                Bestyrelsens beretning / Per Svendson

Beretning fra uddannelsesgruppen / Hans Andersen

Beretning fra mentorgruppen / Hans Andersen

Beretning fra aktivitetsudvalget / Lars A. Pedersen

 

Ingen ønskede ordet til nogen af beretningerne som blev godkendt.

 

5.   Kassereren forlægger det reviderende regnskab.

                Steen gennemgik nøgletallene fra regnskabet.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt med akklamation.

 

6.   Indkomne forslag.

Ingen forslag.

 

7.   Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingentet.

                Forslaget blev vedtaget.

 

8.   Godkendelse af budget.

Budgettet blev fremlagt af Steen

                Budgetforslaget blev vedtaget som forslået.

 

9.             Valg af:

a. Valg af formand for 2 år (ulige år)

    Forslag på bestyrelsens vegne, genvalg af Per Svendson

    Per blev valgt med akklamation

b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (ulige år).

    Forslag på bestyrelsens vegne, genvalg af Lars Askengren og

    Hans Andersen

    Lars og Hans blev valgt med akklamation

 

10.           Valg af

a.   1. suppleant for 2 år (ulige år)

      forslag Bent Nielsen

      Bent blev valgt med akklamation

 

11.           Valg af

Revisor for 2 år (ulige år)

Per foreslog, på bestyrelsens vegne, Flemming Lund

Flemming blev valgt med akklamation

 

 1. Valg af revisorsuppleant for ét år.

Per foreslog, på bestyrelsens vegne, Michael Baunsgård

Michael blev valgt med akklamation

 

14.           Pokal og udnævnelser.

 

                      Årets VFK'er

 

Årets VFK'er udpeges af en enstemmig bestyrelse blandt dommerklubbens medlemmer. Den udpegede skal opfylde mindst 3 af følgende kriterier vedrørende årets virke:

 

Pokalen gives ikke til ejendom men er en vandrepokal. Det foregående års VFK'er modtager en erindringsgave efter eget valg inden for en økonomisk ramme på kr. 500.

 

 • Skal være aktiv i klubbens arbejde
 • Skal have udført et særligt virke for dommerklubben
 • Skal have udviklet sig på en særlig måde
 • Skal være en god dommerkammerat
 • Skal være seriøs i sit virke
 • Skal være vellidt i dommerklubben
 • Skal være loyal over for dommerklubben og dens medlemmer

 

                      Årets VFK er Jan Lucas Jørgensen

                     

Årets fund

 

Årets talent/fund indstilles til bestyrelsen af vejlederformanden/spiregruppeformanden i fælles skab.

Fundet findes bland nyere dommere i dommerklubbens medlemmer.

Den udpegede skal opfylde flest af følgende kriterier, i prioriteret rækkefølge:

 

Der gives ikke en pokal, men et gavekort inden for en økonomisk ramme på kr. 1.000.

 

 • Nyere dommer i VFK, dvs. 1 til max. 4 år anciennitet
 • Indlemmelse i spiregruppen er et plus
 • Skal have udviklet sig på en særlig hurtig måde
 • Skal have yderligere udviklingspotentiale
 • Skal være seriøs i sit virke

 

Årets fund er Mette Valla

                       

 

 

 1. evt.

Erik Kjær Mortensen: Det er ikke alle der MobilePay

Ros til kasseren for at få alting over på konto

Lars A. svarede at MobilePay var blevet brugt fordi vi har oplevet en del melde sig til og så blive væk, her hjælper forudbetaling lidt på "afbudene" - Lars lovede at se på alternativer til MobilePay

 

Per S. Obligatorisk teori ? er der nogen der mangler? Hans A. vil sørge vores "ikke DBU dommere"

 

Per & Steen ønskede de runde fødselsdage fra 2021 tillykke - mange af dem med en vingave.

 

Per takkede Flemming for godt dirigent arbejde

Per udråbte et 3 foldigt leve for VFK.

 

Dirigent: Flemming Lund

 

 

 

Referent: Jan Priess