VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Referat af generalforsamling 2021

  Referat af generalforsamling 2021

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Bestyrelsen

Uddannelsesudvalget: 

 • Afholder 4 x teori udendørsfodbold (eks. 2 i Mørkøv og 2 i Sorø).

4 hverdagsaftener i jan/feb. måned. Bør i min verden ikke placeres samme ugedag som VFK vintertræningen er placeret. Aftaler med instruktører og lokaler. Sørger for indsamling af data til kasserer iht. afregning.

 

 • Afholder 2 x teori indendørsfodbold (eks. 1 i Mørkøv og 1 i Sorø).

2 hverdagsaftener sidst i oktober måned. Aftaler med instruktører og lokaler. Sørger for indsamling af data til kasserer iht. afregning.

 

 • Tager imod nye dommere og holder evt. introaften for disse. Jeg mener også der bør laves en "kontaktperson" til hver ny dommer. Ikke nødvendigvis en fra bestyrelsen, men en "mentor" man kan spørge om alt der måtte være som ny dommer. Måske den gamle "onkel ordning" fra HAF bør genoptages. Igen - behøver ikke være bestyrelsesmedlemmer der løser det, men vi skal nok udpege?!

 

Aktivitetsudvalget: 

Afholder et par årlige "faste events" så medlemmerne ved de kommer!

 • Minigolf, som bør ligge på en fredag aften sidst i juni/start af juli
 • Banko - kan ligge sidste fredag i november eller 1. eller 2. fredag aften i december.
 • Bowling?! Hvad med at afholde en aften 1 gang årligt i for eks. marts måned? Kåre en "klubmester" der får en lille præmie/vandrepokal for præstationen.

 

Derudover kan der arrangeres fodbold ture når vi "føler for det", ikke nødvendigvis til udlandet hver gang, men så en dansk kamp?


På denne måde er der 3-4 begivenheder pr. år.  

Kasserer: 

Skal løbende følge op på bankbevægelser og føre disse i regnskabsprogrammet (også løbende "have et øje på budgettet").

Opkræver medlemmerne kontingent 1 gang pr. sæson.

Modtager udgiftsbilag fra øvrige bestyrelsesmedlemmer løbende og ekspederer disse hurtigt.

Holder god kontakt til begge kampfordelere når sæsonerne kører hhv. udendørs og indendørs. Opkræver klubber/stævner og lign. efter aftale med kampfordeler og udbetaler til dommerne.

Deltager på de eksterne møder hvor økonomi indgår og hvor formand/næstformand ellers vurderer det vil være relevant

 

Webmaster/sekretær: 

Sparringspartner til stort set alle øvrige. "Vidensbank".

Skriver referat fra de 4 årlige bestyrelsesmøder og sender ud til bestyrelsen.

Styrer med sikker hånd klubbens hjemmeside :o) Andre kan skrive den tekst de vil have op på hjemmesiden, så han ikke skal forfatte alt men oftest kopiere relevante ting direkte ind på siden.

Skriver referat fra den årlige generalforsamling.

 

Næstformand: 

Stedfortræder for formanden i alle relevante sammenhænge.

 

Formand: 

Deltager i alle relevante møder hvor en formand bør deltage.

Træffer afgørelser i situationer hvor der evt. kræves en hurtig beslutning.

Ansvarlig for generalforsamlingen, herunder rettidig indkaldelse.
Under bestyrelsens ansvar udarbejder formanden beretning til generalforsamlingen.