VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Referat af generalforsamling 2021

  Referat af generalforsamling 2021

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

3 og 5-mands fodbold (DGI)

Spilleregler for 3-mands fodbold

1 Banestørrelsen
Idealstørrelse
13 meter x 21 meter.

2 Målstørrelse
Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter.

3 Boldstørrelse
Der benyttes boldstørrelse 3.

4 Spillernes antal
Et hold kan bestå af det antal spillere den enkelte klub finder ideelt, hvoraf 3 må være på banen samtidig.
Der må deltage både drenge og piger på drengehold i alle børne- og ungdomsrækker.

Der er fri udskiftning.

Der er ingen fast målmand og ingen må tage med eller parere bolden med hænderne.

En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 2 spillere.
En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.

Klasselister:
Spillere der går på samme klassetrin kan frit deltage på samme hold. Hvis det forlanges skal der stilles med dokumentation (f.eks. kopi af klasselisten fra den klasse spillerne tilhører).

Dispensation:
Der kan gives dispensation til 2 navngivne spillere, som er max. 1 år for gammel/for ung, hvis foreningen ikke har hold i pågældende spillers årgang/klassetrin.

I særtilfælde kan turneringsledelsen efter skøn give yderligere dispensationer.

Ekstra spiller på banen
I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå meget store nederlag er der indført følgende regel.

Det er således tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere.

For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering. 

HAK
Det anbefales at der spilles efter HAK-princip - halvdelen af kampen.
Alle spillere på et hold skal mindst spille halvdelen af kampen.

5 Spillernes udstyr
Holdet skal være iført ens spilletrøje samt benskinner.

6 Kampleder
Værtsklubben sørger for en kampleder som skal være min. 15 år. 

7 Spilletid
Maks. Spilletid pr. kamp 15 minutter.

 

Maks. Spilletid pr. dag tilstræbes kun at være 60 minutter.

8 Igangsættelse
Ved start og efter scoring fra banens midte - afstanden til modstanderne skal være min. 3 meter.
Alle igangsætninger er retningsfri og direkte.


9 Off-side
Reglen anvendes ikke.

10 Frispark
Alle frispark er direkte.
Afstandsregel min. 3 meter.
Benspænd medfører frispark
Hånd på bolden medfører frispark

11 Straffespark
Reglen anvendes ikke

12 Indkast
Indkast igangsættes fra sidelinien ved at sparke eller drible bolden over sidelinien.
Afstandsregel min. 3 meter.

13 Målspark
Målspark igangsættes fra mållinien ved at sparke eller drible bolden over mållinien.
Afstandsregel min. 3 meter.

14 Hjørnespark
Der spilles ikke med hjørnespark, så uanset hvem som sparker bolden ud over mållinien, tages et målspark. 

15 I øvrigt
Trænere/ledere skal opholde sig på sidelinien. 

 

 


Spilleregler for 5-mands fodbold

1 Banestørrelsen
Idealstørrelse
30 meter x 40 meter. 
Målfeltets størrelse er 5x13 meter og er identisk med straffesparksfeltet.

2 Målstørrelse

Idealstørrelsen for målene er 1,5 X 3,0 meter.

3 Boldstørrelse
For U7 og U8 benyttes boldstørrelse 3.
For U9 og U10 benyttes boldstørrelse 4.

4 Spillernes antal
Et hold kan bestå af det antal spillere den enkelte klub finder ideelt, hvoraf 5 må være på banen samtidig.

En af spillerne skal være målmand.
Det er tilladt målmanden at røre bolden med hænderne, når en spiller sparker eller kaster bolden til sin egen målmand, uanset hvorledes dette foregår

Der er fri udskiftning.

En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere.
En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.

Klasselister:
Spillere der går på samme klassetrin kan frit deltage på samme hold. Hvis det forlanges skal der stilles med dokumentation (f.eks. kopi af klasselisten fra den klasse spillerne tilhører).

Dispensation:
Der kan gives dispensation til 2 navngivne spillere, som er max. 1 år for gammel/for ung, hvis foreningen ikke har hold i pågældende spillers årgang/klassetrin.

Ønskes dispensation til flere spillere medfører det at holdet ikke kan blive puljevinder.


Ekstra spiller på banen
I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå meget store nederlag er der indført følgende regel.

Det er således tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere.

For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.

Tildeles en spiller en advarsel (gult kort) medfører det en 5 minutters udvisning af spilleren.
Holdet er i denne periode reduceret med pågældende spiller. 

HAK
Det anbefales at der spilles efter HAK-princip - halvdelen af kampen.
Alle spillere på et hold skal mindst spille halvdelen af kampen.

5 Spillernes udstyr
Holdet skal være iført ens spilletrøje samt benskinner.
Målmandens spilledragt skal afvige fra markspillernes.

6 Kampleder
Værtsklubben sørger for kvalificeret kampleder, til alle kampene ved hvert stævne, som skal være min. 15 år og har flg. opgaver:
- vejlede om, at sidstnævnte hold skal tage overtrækstrøjer på ved trøjelighed
- sørge for tidtagning og at vejlede jfr. reglerne
- vejlede børnene ved uenigheder og sikre spillets "flow" (have en reserve bold klar)
- være med til at sikre, at kampene foregår i den rigtige Fair Play ånd

7 Spilletid
Maks. spilletid pr. dag tilstræbes kun at være 80 minutter.

8 Igangsættelse
Ved start og efter scoring fra banens midte - afstanden til modstanderne skal være min. 5 meter.
Begyndelsessparket er retningsfrit.

9 Off-side
Reglen anvendes ikke.

10 Frispark
Alle frispark er direkte.

Afstandsregel min. 5 meter.

11 Straffespark
Straffespark tages med et spark 5 meter fra mållinjen.

12 Indkast
Jvf. fodboldloven, afstandsregel min. 2 meter.

13 Målspark
Målspark og frispark i eget målfelt må udføres af målmanden som spark eller kast og det er derfor ikke udført, når målmanden bare har lagt holden på jorden.

14 Hjørnespark
Udføres på et punkt på mållinjen mellem målfeltet og sidelinjen.

15 I øvrigt
Trænere/ledere skal opholde sig på sidelinjen