VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Indkaldelse til GF 2021

  indkaldeldelse til Generalforsamling fredag den 3. september

  Læs mere...
 • VFK starter træningen op igen

  VFK begynder udendørstræningen på tirsdag den 2. marts

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Bestyrelsen konstitueret 2020

  Bestyrelsen konstitueret

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

5-mands fodbold (DGI)

Lovgrundlaget for 5-mands fodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. 

Det i de efterfølgende paragraffer med kursiv anførte, er særregler for visse ungdomsspillere.


§ 1. Banen.

Der spilles på en bane med idealstørrelsen
40 x 20 meter, eller på tværs af en normal
fodboldbanes straffesparksfelt.
Målfeltet:
5-mands feltets størrelse er 5 x 13 meter.
Feltet skal være tydeligt markeret ved
opkridtning. En håndboldbane og dens
opkridtning kan evt. anvendes
Målfeltet og straffesparkfeltet er identiske.
Straffesparkmærket:
Der placeres et kryds midt på målfeltets
forreste linie - 5 meter inde på banen og
midt for målet -. Krydset gælder som
straffesparkmærke.
Midterlinien og -cirklen:
Midterlinien og -cirklen kan udelades, men
banens midtpunkt skal være tydeligt markeret.
Målene:
Målenes størrelse er 3 x 1,5 meter (eller
håndboldmål).
I turneringsreglementet kan der fastsættes
anden banestørrelse, -afmærkning og målstørrelse.

§ 2. Bolden.

Størrelse 3: U6 - U7 - U8 - U9
Størrelse 4: U10 til U15
Størrelse 5: Øvrige kampe


§ 3. Spillernes antal.

Et hold består af 5 spillere samt et antal udskiftningsspillere
(se turneringsreglementet).
En af spillerne skal være målmand.
En kamp kan ikke begynde, hvis et af
holdene består af færre end 4 spillere.
En kamp kan færdigspilles uanset antallet af
spillere på holdet.
Fri udskiftning er tilladt under hele kampen.
Udskiftning skal ske fra sideliniens midte
under en standsning af spillet.
Tildeles en spiller en advarsel (gult kort)
medfører det en 5 minutters udvisning af
spilleren. Se dog turneringsreglementet.
Holdet er i den samme periode reduceret
med en spiller.
Blandede hold (se turneringsreglementet).

§ 4. Spillernes udstyr.

Jfr. Fodboldloven.

§ 5. Dommeren.

Jfr. Fodboldloven.

§ 6. Liniedommere.

Anvendes ikke.

§ 7. Spillets varighed.

Spilletiden, der fastsættes af den/de
turneringsansvarlige, opdeles i 2 halvlege.

§ 8. Spillets igangsættelse.

Begyndelsessparket er retningsfrit.
Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op,
skal være mindst 5 meter fra bolden, indtil den
er i spil.

§ 9. Bolden i og ude af spil.

Jfr. Fodboldloven.

§ 10. Betingelserne for scoring af mål.

Jfr. Fodboldloven.

§ 11. Off side.

Reglen anvendes ikke.

§ 12. Utilladelig spillemåde.

Til og med U12 er det tilladt målmanden at røre
bolden med hænderne i eget målfelt, når en
medspiller spiller bolden direkte til ham.
Til og med U12 gælder 6 sekunders-reglen
ikke.

§ 13. Frispark.

Ved frispark skal modspillerne være mindst 5
meter fra bolden.
Til og med U12 gælder, at indirekte frispark
erstattes af direkte frispark.

§ 14. Straffespark.

Straffespark tages 5 meter fra mållinien og midt
for målet.
Øvrige spillere - bortset fra målmanden - skal
være bag straffesparkmærket og mindst 5
meter fra bolden

§ 15. Indkast.

Til og med U12 gælder, at det tilladt at kaste
indkast til egen målmand.
Til og med U9 gælder, at dommeren vejleder
spilleren i tilfælde af forkert udført kast, og
spilleren får lov at kaste et nyt indkast.

§ 16. Målspark.

Ved målspark og frispark i eget målfelt skal
modspillerne være uden for målfeltet og mindst
5 meter fra bolden.
Til og med U12 gælder, at målspark og frispark
til det forsvarende parti i eget målfelt er gyldigt
taget, selvom bolden ikke sparkes direkte ud af
målfeltet.
Bolden er i spil, så snart den bevæger sig, evt.
ved at den sparkes op i hænderne på
målmanden, og modspillerne må da træde ind i
målfeltet. Spilles bolden direkte i eget mål
dømmes der hjørnespark.

§ 17. Hjørnespark.

Modspillerne skal være mindst 5 meter fra
bolden.
Til og med U12 gælder, at hjørnespark tages på
mållinien et sted mellem sidelinien og målfeltet.