VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Referat af generalforsamling 2021

  Referat af generalforsamling 2021

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

8-mands fodbold (DGI)

Lovgrundlaget for 8-mands fodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer.

Det i de efterfølgende paragraffer med kursiv anført er særregler for visse ungdomsspillere.

8-mands regler, samt regler for flytning af kampe m.m.

§ 1 Banen
Der spilles på en bane med idealmålene 68 x 52,5 meter eller på tværs af en godkendt 11

mands bane.

Straffesparksfeltet

Feltets størrelse er 8 x 25 meter.

Målfelt og straffesparksfelt er
identisk.
Straffesparksmærket

Der placeres et kryds midt på straffesparksfeltets forreste linje
-8 meter inde påbanen og
midt for målet.

Krydset gælder som straffesparksmærke.

Midterlinjen og
-cirklen
Midtercirklen skal have en radius på 7 meter.

lene
Målenes størrelse er 5 x 2 meter.

§ 2 Bolden
Bold str. 5 benyttes af U15 Drenge samt ældre drenge og piger

Bold str. 4 benyttes af U15 Piger samt yngre drenge og piger

§ 3 Spillernes antal
Et hold kan bestå af det antal spillere den enkelte klub
finder ideelt,hvoraf8må være på
banen samtidig.

En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.

Fri udskiftning er tilladt under hele kampen.

Udskiftning skal ske fra sidelinjens midte under en standsning i spillet.

Tildeles en spiller
en advarsel (gult kort) medfører dette en 5 minutters udvisning af spilleren.
Holdet er i den samme periode reduceret med en spiller.

Særregel DGI Midt
-og Vestsjælland: Hvis det ene hold kun kan stille med 7 spillere fra kampens start afvikles kampen som7 mod 7. Endvidere kan de to hold selv aftale et andet antalspillere såfremt man ikke ønsker kampen spillet som 8 mod 8. Den enkelte klub bestemmer selv, hvor mange spillere man ønsker at anvende i den enkelte kamp (altså er der ikke begrænsning på antaludskiftningsspillere).
Klasselister:

Spillere der går på samme klassetrin kan frit deltage på samme hold. Hvis det forlanges skal 
der stilles med dokumentation (f.eks. kopi af klasselisten fra den klasse spillerne tilhører).
Dispensation:

Der kan gives
dispensation til 2 navngivne spillere, som er max. 1 år for gammel/for ung, hvis foreningen ikke har hold i pågældende spillers årgang/klassetrin.
I særtilfælde kan turneringsledelsen efter skøn give yderligere dispensationer.

§ 4 Spillernes udstyr
Jfr.
Fodboldloven.

§ 5 Dommeren
Værtsklubben sørger for kampleder til kampe i ungdomsrækkerne.
Der anvendes autoriseret dommer til kampe i voksenrækkerne.

§ 6Linjedommere

Anvendes ikke.
§ 7 Spilletid

Spilletiden, der fastsættes af den/de turneringsans
varlige, opdeles i 2 halvlege.
§ 8 Spillets igangsættelse

Begyndelsessparket er retningsfrit.

Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være min. 7
meter fra bolden, indtil den er
i spil.

§ 9 Bolden i og ude af spil
Jfr.
Fodboldloven.
§ 10 Betingelser for scoring af mål
Jfr.
Fodboldloven.

§ 11 Offside
Reglen anvendes ikke.

§ 12 Utilladelig spillemåde
Jfr.
Fodboldloven(dog er alle frispark direkte).
Det er ikke tilladt målmanden at samle bolden op ved tilbagelægning.

§ 13 Frispark
Ved frispark skal modspillere være min. 7 meter fra bolden
Alle frispark er direkte, dog vil frispark til det angribende hold i modstanders straffesparksfelt, som efter fodboldloven ville resultere i et indirekte frispark, medføre et direkte frispark udenfor
straffesparksfeltet-tættest ved forseelsen.

§ 14 Straffespark
Straffespark tages 8 meter fra mållinjen og midt for målet.
Øvrige spillere-bortset fra målmanden-skal være bag straffesparksmærket og min. 7 meter
fra bolden.

§ 15 Indkast
Jfr.
Fodboldloven.

§ 16 Målspark
Jfr.
Fodboldloven.
Ved målspark og frispark i eget straffesparksfelt skal modspillerne være uden for straffe-
sparksfeltet og min. 7 meter fra bolden.
Det er ikke tilladt målmanden at tage bolden op i hænderne og sparke den ud.

§ 17 Hjørnespark
Jfr.
Fodboldloven.
Modspillerne skal være min. 7 meter fra bolden.
For de yngste spillere og til og med U12 årgangen tages hjørnesparket på et punkt på
mållinjen mellem sidelinjen og feltet.

Øvrigt

HAK

Det anbefales,at der spilles efter HAK-princippet-alle spillere på et hold skal mindst spille Halvdelen af kampen

Udarbejdet og godkendt af DBU, DGI, DFIF og DFU 24. april 2014
I rækker for U
-12 og yngre er følgende særregler gældende:
Målspark:

Må udføres som spark/kast og er gyldigt taget selvom bolden ikke sparkes/kastes direkte ud 
af målfeltet, ligesom målmanden må samle bolden op igen med hænderne før den er rørt af en anden spiller.
Målmand må samle indkast (direkte) samt forsætlig aflevering (tilbagelægning) af bold fra

medspillers fod i hænderne

Hjørnespark:

Udføres fra et valgt punkt mellem målfelt og sidelinje.

Afstand: 7 meter

Ekstra spiller(e):

I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå meget store 
nederlag er det i 8M rækkerne (for U-12 og yngre) tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller.

Gælder ikke i U13, men når rækken er delt mellem U12/13 - må man lige aftale med trænerne, hvilke regler der skal gælde, for i U13 må målmanden  heller ikke samle bolden op, når den forsætlig med foden spilles tilbage til ham af en medspiller  - hvilket man må i U12


Flytning af kampe

Hvis en kamp skal flyttes efter kampredigeringstidspunktet, kontaktes modstanderen og man laver en aftale.

Derefter kontaktes DGI med oplysning om kampnummeret og hvilken dag man har valgt at
flytte kampen til.

Såfremt det er kampe hvor der er påsat dommere skal dommerpåsætteren også kontaktes (se under dommere)

Hvis man udsætter en kamp skal der ligeledes gives besked til DGI samt til dommerpåsætter og kampen vil stå lukket indtil en ny dato er blevet oplyst, herefter åbnes der for indberetning af resultat igen.

Se i øvrigt under dommere.

Dispensationer

Der kan søges dispensation på spillere ved at skrive spillernavn og fødselsdato, samt til hvilken årgang man ønsker dispensation. Husk er man som ungdom klasserelateret men et år ældre, skal der ikke søges dispensation.

Ansøgning bedes sendt til 
Carsten.Nielsen@dgi.dk

Juni 2022.