VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Indkaldelse til GF 2021

  indkaldeldelse til Generalforsamling fredag den 3. september

  Læs mere...
 • VFK starter træningen op igen

  VFK begynder udendørstræningen på tirsdag den 2. marts

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Bestyrelsen konstitueret 2020

  Bestyrelsen konstitueret

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

8-mands fodbold (DGI)

Lovgrundlaget for 7-mands fodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilfø-jelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer.

Det i de efterfølgende paragraffer med kursiv anført er særregler for visse ungdomsspillere.

§ 1. Banen.
Der spilles på en bane med idealstørrelsen 65 x 51 meter, eller på tværs af en normal fodboldbane (1/2 bane benyttes).

Målfeltet:
Feltets størrelse er 8 x 25 meter.

Feltet skal være tydeligt markeret ved opkridt¬ning. Evt. anden markering - se turnerings-reglementet

Målfeltet og straffesparkfeltet er identiske.

Straffesparkmærket:
Der placeres et kryds midt på målfeltets forreste linie - 8 meter inde på banen og midt for målet. Krydset gælder som straffespark-mærke.

Midterlinien og -cirklen:
Midterlinien og -cirklen kan udelades, men banens midtpunkt skal være tydeligt mar-keret.

Målene:
Målenes størrelse er 5 x 2 meter (minifod-boldmål).

I turneringsreglementet kan fastsættes anden banestørrelse, -afmærkning og målstørrelse.

§ 2. Bolden.
Størrelse 3: U-6/pode-, U-8/mikro- og puslinge-kampe.
Størrelse 4: U-10/miniput- og U-12/lilleput-kampe samt U14/drenge- og pigekampe.
Størrelse 5: Øvrige kampe.

I turneringsreglementet kan fastsættes anden boldstørrelse.

§ 3. Spillernes antal.
Et hold består af 7 spillere samt et antal ud-skiftningsspillere (se turneringsreglementet).

En af spillerne skal være målmand.

En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 5 spillere.
En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.

Fri udskiftning er tilladt under hele kampen. Udskiftning skal ske fra sideliniens midte under en standsning af spillet.

Tildeles en spiller en advarsel (gult kort) medfører det en 5 minutters udvisning af spilleren. Se dog turneringsreglementet.
Holdet er i den samme periode reduceret med en spiller.

Om mulighederne for at indsætte en ekstra spiller, når et hold er bagud (se turnerings-reglementet).

Blandede hold (se turneringsreglementet).

§ 4. Spillernes udstyr.
Jfr. Fodboldloven.

§ 5. Dommeren.
Jfr. Fodboldloven.

§ 6. Liniedommere.
Anvendes ikke.

§ 7. Spillets varighed.
Spilletiden, der fastsættes af den/de turneringsansvarlige, opdeles i 2 halvlege.

§ 8. Spillets igangsættelse.
Begyndelsessparket er retningsfrit.

Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 7 meter fra bolden, indtil den er i spil.

§ 9. Bolden i og ude af spil.
Jfr. Fodboldloven.

§ 10. Betingelserne for scoring af mål.
Jfr. Fodboldloven.

§ 11. Off side.
Reglen anvendes ikke.

§ 12. Utilladelig spillemåde.
For U-12/lilleputter og yngre årgange gælder, at det er tilladt målmanden at røre bolden med hænderne i eget målfelt, når en medspiller spiller bolden direkte til denne.
Endvidere er 6 sekunders-reglen ikke gældende.

§ 13. Frispark.
Ved frispark skal modspillerne være mindst 7 meter fra bolden.

For U-12/lilleputter og yngre årgange gælder, at indirekte frispark erstattes af direkte frispark.

§ 14. Straffespark.
Straffespark tages 8 meter fra mållinien og midt for målet.

Øvrige spillere - bortset fra målmanden - skal være bag straffesparkmærket og mindst 7 meter fra bolden

§ 15. Indkast.
For U-12/lilleputter og yngre årgange gælder, at det er tilladt at kaste indkast til egen målmand.

For U-8/mikro og puslinge samt yngre årgange gælder, at dom¬meren vejleder spilleren i tilfælde af forkert udført kast, og spilleren får lov at kaste et nyt indkast.

§ 16. Målspark.
Ved målspark og frispark i eget målfelt skal modspillerne være uden for målfeltet og mindst 7 meter fra bolden.

For U-12/lilleputter og yngre årgange gælder, at mål¬spark og frispark i eget målfelt er gyldigt taget, selvom bolden ikke sparkes direkte ud af målfeltet.
Målmanden må udføre målspark eller frispark i målfeltet som spark eller kast, og han må herefter samle bolden op igen, før den er rørt af en anden spiller.
Spilles bolden direkte i eget mål dømmes hjørnespark.

§ 17. Hjørnespark.
Modspillerne skal være mindst 7 meter fra bolden.

For U-12/lilleputter og yngre årgange gælder, at hjørne¬spark udføres fra det sted på mållinien mellem sidelinien og målfeltet.

Straffesparkkonkurrencer
FIFA's regler med 5 spark anvendes.
Der gives dog mulighed for afvigelser, såfremt man i forbindelse med et stævne ønsker det, f.eks. af tidsmæssige årsager.

Spillereglerne er gældende fra og med sæsonen 2008.