VFK - Vestsjællands fodbolddommerklub

 • Referat af generalforsamling 2021

  Referat af generalforsamling 2021

  Læs mere...
 • Nyt DFU

  Ny DFU bestyrelse

  Læs mere...
 • Medlemslisten er opdateret

  Check venligst dine oplysninger.

  Læs mere...

Udviklervejledning

Bedømmervejledningen

1.       PERSONLIGE KVALITETER
a)       Lederegenskaber

1)  Dommerens fremtræden på banen

-  Førstehåndsindtryk
-  Forhold til spillerne
-  Kropssprog
-  Temperament
-  Tillidsskabende
-  Ro og balance i alle situationer.

2)  Dommerens udøvelse af ledelsesfunktionen

- Evne til at skabe en positiv atmosfære
- Skal fremstå som lederen
- Må ikke være "bremse" for underholdende spil
- Trioledelse/selvstændighed/samarbejde
- Udviser naturlig autoritet.

3)  Dommerens evne til ikke at lade sig påvirke af spillere, trænere, ledere og tilskuere

- Upåvirkelig af kritik
- Uberettigede fordele
- Ikke lade sig skræmme
- Kompensationskendelser
- Skadesituationer

4)  Dommerens evne til sikkert, beslutsomt og modigt at træffe sine afgørelser
5)   Dommerens brug af markeringer og fløjte som et middel til ledelse af kampen (herunder markeringer ifm fordelsreglen)
6)  Dommerens objektivitet under samtalen:

- Forståelse for kritik
- Hukommelse
- Egen mening
- Lyttevillighed.

b)       Placering i f.t. spillet og dets udvikling

1)  Dommerens evne til at følge spillet, så det fulde overblik konstant bevares (forudseenhed)
2)  Dommerens evne til at udnytte naturlige pauser til at indtage bedst mulige placering ved alle former for igangsætning
3)  Dommerens bevægelsesmønster og brug af diagonal med afvigelser i f.t. spillets udvikling og spillesystemer
4)  Dommerens virkeområde

- Fysisk indsats
- Sprint
- Baglænsløb
- Udnytte "frit" område
- Ikke til gene for spil eller spillere.

2.       LOVKENDSKAB OG FORVALTNING AF SPILLETS LOVE I PRAKSIS

1) Dommerens generelle kendskab til spillets love med tilhørende afgørelser og kommentarer
2) Dommerens forståelse for ånden bag loven - specielt evnen til at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige
3) Dommerens evne til at omsætte sit lovkendskab i praksis specielt vedrørende forsætligt/uforsætligt, fordel og anvendelse af personlige straffe
4) Dommerens evne til at forvalte DBU's retningslinier samt gældende turnerings­bestemmelser
5) Dommerens evne til at sikre, at halvlegene får den fastsatte længde, inkl. tidstillæg.

3.       DISCIPLIN OG KONTROL

1) Dommerens evne til at have spil og spillere, trænere og ledere under kontrol
2) Dommerens evne: Kunne stramme/slække i takt med spillets udvikling og sikre "glidende" afvikling
3) Dommerens evne til effektive indgreb i særdeleshed ved overtrædelser af § 12.1
4) Dommerens evne til brug af påtaler, advarsler og udvisninger som middel til kontrol og herunder procedure ved følgestraffe
5) Dommerens evne til at fornemme og iagttage situationer, der rummer fare for, at spillet udarter

- følge bolden
- "øjne i nakken"
- "personlig opvartning"
- "farezoneplaceringer"

6)  Dommerens evne til at kontrollere kampen i kraft af koncentration og engagement.

KARAKTERSKALA - DOMMER

10 - OPTIMAL
Absolut fejlfri. Så mange situationer at alle underområder har kunnet vurderes. Sværhed mindst 2 uden dommerens negative indvirkning herpå.

9 - FREMRAGENDE
Langt over det forventelige på niveauet. Så mange situationer at alle underområder har kunnet vurderes. Sværhed mindst 2 uden dommerens negative indvirkning herpå.

8 - FORTRÆFFELIG
Betydeligt over det forventelige på niveauet.

7 - UDMÆRKET
Noget over det forventelige på niveauet.

6 - GOD
Lidt over det forventelige på niveauet.

5 - MIDDEL
Svarer til det forventelige på niveauet.

4 - ACCEPTABEL
Lidt under det forventelige på niveauet.

3 - UTILSTRÆKKELIG
Noget under det forventelige på niveauet.

2 - DÅRLIG
Betydeligt under det forventelige på niveauet. Mangler sikkerhed eller rutine. Fejlene er belastende for kampen som helhed, så grebet tabes periodevis.

1 - MEGET DÅRLIG
Langt under det forventelige på niveauet. Mangler absolut sikkerhed eller rutine. Fejlene er yderst belastende for kampen som helhed, så grebet tabes i lange perioder.

0 - UACCEPTABEL
Ekstrem dårligt. Så mange og så belastende fejl, at grebet tabes totalt.