BESTYRELSEN

PER SVENDSON

FORMAND

Phone: +45 22 24 90 69

STEEN JENSEN

KASSERER OG EFFEKTMAND

Phone: +45 40 87 82 26

JAN PRIESS

SEKRETÆR OG WEBMASTER

Phone: +45 51 80 43 90

TORBEN OLSEN

BESTYRELSEMEDLEM

Phone: +45 29 60 73 60

HENRIK PALLESEN

NÆSTFORMAND

Phone: +45 51 21 36 27

MENTOR UDVALG


Mentor udvalget har til opgave og hjælpe nye dommere i gang med deres dommergerning.

Den mentoransvarlige vil tilbyde de nye dommere at få tildelt en mentor, som kan hjælpe den enkelte dommer bedst muligt.

 

Mentorudvalget er også til for at hjælpe/støtte dommere der er låst fast i gamle rutiner og bare vil have et tjek og forslag til at kunne udvikle sig.

 

Ansvarlig er Torben Olsen

UDDANNELSES UDVALG


Står for at holde dommerne i form og holde dem opdateret på teori og nyt lovstof.

Der bliver tilbudt vintertræning for alle dommere og træning af de fysiske tests som der kræves af nogle dommere.

 

Teori vil der blive afholdt mindst en gang årligt for alle, udover dette vi der blive afholdt ekstra teori for de dommere, vejledere og udviklere der skal op til teoritest.

 

Ansvarlig er Torben Olsen


AKTIVITETS UDVALGAktivitetsudvalget afholder forskellige arrangementer her over året.

Her er det muligt at mødes med dommerkollegaer og hygge, konkurrere nyde lidt mad eller hvad nu udvalget finder på.

Der har tidligere været afholdt, minigolf, golf, fodboldgolf, julebanko mm. Det er næsten kun fantasien der sætter grænser.

Der bliver 2-4 arrangementer om året

 

Ansvarlig er Henrik Pallesen